Foto: Pixabay // ilustracija

EU oznaka za gume, uvedena u novembru 2012. kao obavezujuća nalepnica, pokazuje otpor kotrljanja (činilac potrošnje goriva), prianjanje na kiši i bučnost, a nova od maja 2021. je jasnija, interaktivnija i preglednija…

Autoportal piše da su gume, odnosno pneumatici najvažniji automobilski deo, jer samo gumama, površinom četiri ljudska dlana, automobil dodiruje podloge (kolovoz). Tako se omogućava vožnja po željenoj putanji te osigurava upravljivost, stabilnost i kočenje automobila.

Gume u vožnji stvaraju otpor kotrljanja, koji direktno utiču na vozne karakteristike automobila te potrošnju goriva i buku, a istovremeno se troše. To je svojevrsno nužno zlo, jer stvara negativan rad (mehaničke gubitke), kojim se pogoršavaju performanse automobila i povećava potrošnja goriva. Otpor kotrljanja gume ne može se ukinuti, ali se može umanjiti.

Otpor kotrljanja čini 10 do 30 odsto otpora vožnje, u zavisnosti od brzine i nagiba kolovoza, angažuje toliko efektivne energije automobilskog motora te direktno utiče na potrošnju goriva.

Što je guma glatkija i tvrđa, to stvara manji otpor kotrljanja, ali i lošije prianja. Posebno na mokrom i klizavom kolovozu. Prianjanje na kiši, koje stvara otpornost na proklizavanje i skraćuje zaustavni put, od izuzetne je važnosti za upravljanje i bezbednost vožnje.

Treća odlika automobilske gume je bučnost u vožnji, jer se pri kotrljanju gume vibracije i zvučni talasi, s kontaktne podloge, prenose u kabinu te utiču na komfor vožnje. Bučnost gume štetno deluje na životnu sredinu, pogotovo oko autoputeva. No ona ne utiče na vozne karakteristike i bezbednost.

U novembru 2012. EU zakonodavstvo propisalo je da svaka guma mora da ima oznake koje pokazuju kakve karakteristike imaju automobilske gume po tim odlikama (otpor kotrljanja, prianjanje na mokrom i bučnost).

Otpor kotrljanja do sada se klasifikovao u sedam kategorija (A, B, C, D, E, F, G) s tim da je to bilo razdvojeno u dva područja, svako po tri gradacije – dobro (A, B, C) i loše (E, F, G). D je bilo prazno područje, svojevrsna tampon-zona. Bučnost se slikovito opisivala zvučnim talasima – jednim, dva i tri, uz kvantifikovanje maksimalnog intenziteta buke, brojem decibela (dB).

Nova EU-oznaka, obvezujuća nalepnica na svakoj automobilskoj gumi, odnosno klasifikacija, koja stupa na snagu 1. maja 2021, logičnija je i preglednija. Ocene otpora kotrljanja i prianjanja na mokrom kolovozu školski su podeljene u pet kategorija, s tim da je A najbolja. Kategorije A, C i E označene su bojama kao na semaforu – zeleno, žuto, crveno, a B i D su međuboje – svetlo zelena i narandžasta.

Po novome, nivo buke označava se sa A, B i C, od najmanje do najveće. Nova EU-oznaka uvodi i razdvojenu klasifikaciju za gume za sneg (simbol Triglava s pahuljicom) i led (šiljak s ledom). Dodatne informacija na nalepnici gume je oznaka tipa, s brojem artikla, prilagođena standardnoj prodajnoj mreži.

KOMENTARIŠI