Održan Dan demokratije u Srednjoj školi u Velikom Gradištu

Održan Dan demokratije u Srednjoj školi u Velikom Gradištu

U Srednjoj školii u Velikom Gradištu održana je implentacija projekta ,,Podsticanje demokratske kulture u školama’’ podržan od  Ministarstva prosvete , nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Savetom Evrope i Evropskom unijom

Projekat uključuje 20 osnovnih, srednjih, kao i škole koje obrazuju  decu i učenike sa smetnjama u razvoju iz svih krajeva Srbije, koje se obavezale da izmene svoju nastavnu praksu, unaprede primenu antidiskriminatornih principa  zasnovanih  na  našim nacionalnim standardima, ali i modelima Saveta Evrope.Pored Gimnazije učesnik u projektu je i Narodna biblioteka ,,Vuk Karadžić’’ uz podršku  opština Veliko Gradište.

Foto: Opština Veliko Gradište

-Lokalna samouprava ima razvijeni nevladini sektor koji je  uvek prisutan i pomaže kada je to potrebno,što ima i našu  punu podršku kao što ima i Srednja škola,javna preduzeća i ustanove kao i druge institucije. Vi znate da se borimo za status ulaska u EU i radimo na sprovođenju poglavlja počev od lokalne samouprave najniže tačke pa do najviših naših državnih distanci,u interesu da jednoga dana otvorimo nova poglavlja i napravimo jedno bolje duštvo i bolji život naših građana, rekao je zamenik predsednika opštine Veliko Gradište, Slađan Marković.

Realizacija ovog projekta počela je  septembra prošle godine i trajaće dve godine,a podrazumeva niz aktivnosti koje svaka od ovih izabranih škola mora da uradi,kako bi se podsticale određene demokratske kompentencije kod učenika, roditelja i šire lokalne zajednice.

-Projekat podsticanje demokratske kulture u školama je dvogodišnji projekat

Foto: Opština Veliko Gradište

ukupnim budžetom od 600 hiljada evra, koji finansiraju zajedno Evropska Unija i Savet Evrope, Projekat sprovodi kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa savetom Evrope u Strazburu, odelenju za obrazovanje. Projekat ima za cilj primenu raznih mera koji se temelje na principima i vrednostima ciljeva Saveta Evrope, Ovo je pilot projekat u Srbiji,imamo 20 škola koje se nalaze na teritoriji Srbije, koje su zapravo učešćem u projektui prihvatile da imene svoj plan i program, kako školskih, tako i van školskih aktivnosti,kako bi sprovele plan projekta.Ovaj projekat se temelji na kompentencijama za demokratsku kulturu kao što je inicijjjativa Saveta Evrope koja je nastala u skladu sa odlukom Saveta ministara, istako je Kristijan Rajković, koordinator projekta za Srbiju.

Foto: Opština Veliko Gradište

Srednja škola iz Velikog Gradišta je redovni učesnik svih projekata u Srbiji, a u poslednjih nekoliko godina i u Međunarodnim projektima.Ovaj projekat ima za cilj upoznavanje učenika o obrazovnom sistemu u Evropi.

Srednja škola iz Velikog Gradišta je redovni učesnik svih projekata u Srbiji, a u poslednjih nekoliko godina i u Međunarodnim projektima. Ovaj projekat ima za cilj upoznavanje učenika o obrazovnom sistemu u Evropi.

Foto: Opština Veliko Gradište

Povodom dana demokratije u okviru realizacije projekta ,,Podsticanje demokratske kulture u školama’’   u Gimnaziji je održano nekoliko radionica  uz učešče učenika i njihovih profesora, Udruženje žena ,,Topolovčanke’’,a učestvovali su i mališani iz vrtića i Osnovne škole iz ovog grada na Dunavu.

Za izradu kratkog učeničkog filma dominirale su tri teme;Upoznajte Miloja vasića-jednog od 100  najznametnijih Srba,Put od svađe do pomirenja i Moja škola-škola otvorena za različitosti.

Foto: Opština Veliko Gradište

 Prvu nagradu  osvojio je film ,,Upoznajte Miloja Vasića-jednog od 100 najznametnijih Srba’’, čiji su autori učenici IV/1 razreda,Teodora Bogičić,Đorđe Petrović i Nikola Jović.

 Drugu nagrada pripala je filmu ,,Put od svađe do pomirenja’’ autora Ivana Živkovića, Lazara Milijića i Mateje Adamovića, učenika II razreda.

Foto: Opština Veliko Gradište

Treću nagradu osvojio je film  ,,Moja škola-škola otvorena za različitosti’’ čiji su autori Marija Tadić, Aleksandra Panćika i Andrea Nikolić, učenice  I  razreda.

KOMENTARIŠI