Na 14.redovnoj sednici Skupštine Gradske opštine Kostolac održanoj u utorak, 8.10.2019. godine, odbornici su usvojili sledeće tačke dnevnog reda:

Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za period 01.01.2019. – 30.06.2019. godine;
Razmatranje i donošenje Statutarne Odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac;

Razmatranje i donošenje Akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata

a) predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove Centar za kulturu „Kostolac”

b) predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika predsednice i imenovanju jednog člana Komisije za dodelu povelja i nagrada

v) predlog Rešenja o imenovanju zamenice predsednice i tri člana Saveta za ravnopravnost polova

Prema rečima Zdenke Radosavljević, rukovodioca Grupe za budžet, finansije, javne nabavke, poslove statistike i poslove informacione tehnologije i komunikacije u periodu od 01.01.2019.- 30.06.2019.godine ostvareni su ukupni prihodi i primanja u iznosuod 61.632.000,00 dinara i ukupno izvršeni rashodi u iznosu od 61.516.000,00 dinara, što znači da je ostvaren budžetski suficit u iznosu od 116.000.000,00 dinara.

U strukturi planiranih prihoda i primanja budžeta Gradske opštine Kostolac, najveće učešće imaju transferi od drugih nivoa vlasti i isti su u posmatranom periodu ostvareni 20,93%. Tekući transfer ostvaren je 37,52%, kapitalni 3,185 %, dok su dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica – donacije ostvareni 100%.

Rashodi i izdaci u planiranom periodu izvršeni su 21,00%.

Izvršenje budžeta direktnog korisnika Skupština Gradske opštine Kostolac 43,87%, izvršenje budžeta direktnog korisnika Predsednik Gradske opštine Kostolac 40,42%, Veće Gradske opštine Kostolac 42,31%, Uprava Gradske opštine Kostolac 18,24% i to:

Uprava 17,08%
MZ Stari Kostolac 58,52%
MZ Petka 28,60%
MZ Ostrovo 4,03%
MZ Klenovnik -19,27%
Centar za kulturu Kostolac 22,60%.

Predsednik Gradske opštine Kostolac Serdžo Krstanoski je naglasio da realizacija budžeta na  iznosi 37 %. Do kraja 2019. godine biće komletno realizovani svi kapitalni projekti, pa samim tim i izvršenje budžeta biće oko 80 %, što znači da će ova realizacija biti jedna od najboljih u poslednjih 10 godina.

Nakon završetka sednice Skupštine prešlo se na odbornička pitanja. Odbornike je interesovalo i kada će biti raspisani izbori za Savete mesnih zajednica, i ko će ih sprovoditi. Zatim odbornici su postavili pitanje i u vezi rešavanja problema regulacije teretnog saobraćaja u Partizanskoj ulici, a kao problem su naveli i Rudarsku ulicu u Kostolcu.

Odbornik Žarko Debeljački iz Odborničke grupe Udruženje građana Iskorak Dr Zvonko Blagojević i Srpski pokret Dveri je pohvalio predsednicu Skupštine Gradske opštine Kostolac Milenu Cerovšek na agilnosti i na brzom rešavanju problema sa kojim se on suočavao.

KOMENTARIŠI