Oglasio se investitor povodom prokišnjavanja stana u Dunavskoj ulici u Požarevcu, evo...

Oglasio se investitor povodom prokišnjavanja stana u Dunavskoj ulici u Požarevcu, evo šta kažu

Povodom video snimka i pisanja pojedinih medija, prethodnih dana proširila se vest o prokišnjavanju u jednom stanu u Dunavskoj ulici u Požarevcu. Zbog ovoga oglasio se i investitor, "RD Inženjering Požarevac"

Povodom video snimka i pisanja pojedinih medija, prethodnih dana proširila se vest o prokišnjavanju u jednom stanu u Dunavskoj ulici u Požarevcu. Zbog ovoga oglasio se i investitor, “RD Inženjering Požarevac”.

Foto: RD Inženjering

Saopštenje prenosimo u celosti:

Radovi na sanaciji prokišnjavanja terase u Dunavskoj ulici su započeti na insistiranje stanara zgrade. Nakon izlaska na teren i uvida u postojeće stanje formiran je tehnički opis radova.

Foto: RD Inženjering

Tehnički opis

Na postojećoj prohodnoj terasi potrebno je, zbog uočenih nedostatataka izvršiti sledeće radove:

 • U potpunosti skinuti sloj keramike u površini od 52 m2
 • U potpunosti skinuti sloj za pad formiran u cementnoj košuljici
 • U potpunosti skinuti sloj postojeće termoizolacije debljine 5cm
 • Izvršiti otparivanje međuspratne konstrukcije kako bi se dovoljno isušila pre izrade termoizolacije
 • Na obodnim zidovima terase oguliti sloj završnog akrilnog maltera
 • Na obodnim zidovima terase skinuti postojeću termoizolaciju u visini od 20cm od postojeće visine poda.
 • Postaviti novu termoizolaciju na obodne zidove terasa, sa pravilnim lepljenjem bandažiranjem spojeva, tiplovanjem ploča, mrezicom i lepkom u dva nanosa.
 • Postavljanje paronepropusne folije
 • Izrada termoizolacije u sloju od 3-5 cm (u zavisnosti od mogućnosti formiranja ispravnog i minimalnog sloja za odvodnjavanje) od stirodur ploča.
 • Izrada košuljice sa formiranim slojevima za pad ka već formiranim odvodima sa terasa sa minimalnim padom od 1-2%. Košuljicu raditi sa pravilnim odnosom 1:3 i dodatkom Sika Fibrins polipropilenskih vlakana u svemu po specifikaciji proizvođača.
 • Izlivenu košuljicu pravilno negovati i dnevno meriti tvrdoću i procenat vlažnosti.
 • Košuljicu formirati sa minimalno jednom dilatacionom spojnicom po sredini postojeće površine terase.
 • Dilatacionu spojnicu obraditi u dogovoru i upustvu izvođaca hidroizolacije
 • Po isusivanju košuljice do procenta vlažnosti od <6% započeti izradu i nanošenje SikaBond T8 sloja za hidroizolaciju, Voditi računa o periodu dana kada će se izvršiti napomenuti radovi zbog položaja terase i dnevnih temperatura.( Predlog je da se radovi izvedu u po podnevnim časovima kada se formira senka na terasi i smanjuje temperatura podloge i roka za postavljanje drugog sloja koji će služiti kao lepak za keramiku)
 • Čim prvi sloj postane prohodan 5-15 sati izvršiti postavljanje pločica u drugom sloju Sika Bond hidroizolacionog lepka i to nanošenjem lepka u celoj površini nazubljenom gletelicom i utapanjem pločica celom površinom.
 • Fugovanje pločica izvršiti Sika ceram epoxy grutom u tonu po izboru projektanta.

  Foto: RD Inženjering

Sa ovim tehničkim opisom radova upoznati su i profesionalni upravnik zgrade kao i vlasnici stanova, stana iz kojeg se vršila sanacija (6 sprat) kao i stana koji je bio ugrožen na 5 spratu.

Takođe je sa navedenim radovima upoznat i kupac stana na 6 spratu koji je u međuvremenu prodat.

Foto: RD Inženjering

Radovi su uredno prijavljeni upravniku zgrade koji je na oglasnoj tabli postavio i obaveštenje stanarima da su radovi u toku i sa planiranim rokom završetka istih.

Radovi su tekli po planiranom roku i do sada su završeni radovi na demontaži sloja keramike, sloja cementne košuljice, sloja termo i hidro izolacije terase. Sav šut je pažljivo odnošen liftom i odlagan iza objekta, kako bi se po završenim radovima odatle i uklonio. Svi koridori kao i lift su dnevno čišćeni od strane naših radnika. Rad na demontaži je izvođen u maksimalno teškim uslovima na temperaturama višim i od 40 c merenih na samoj terasi i to bez prekida kako bi se radovi obavili u maksimalno kratkom roku.

Foto: RD Inženjering

Na nagoveštaj lošeg vremena, terasa je zastićena krovnim folijama sa preklopima od 50 cm na spojevima i povijanjem folije u ukupnoj visini zida terase, sa obradom folije i njenim fiksiranjem ka horizontalnim odvodima sa terase.

Foto: RD Inženjering

U ekstremnim padavinama koje su usledile došlo je do prokišnjavanja terase, a na poziv stanara smo se odazvali odmah i za deset minuta bili na licu mesta.

Foto: RD Inženjering

Čim smo ustanovili da folija nije mogla da zadrži ekstremno visoku količinu vode i da je došlo do proboja vode ka tavanici i okapavanja u stanu na petom spratu izveli smo grupu radnika na terasu dok je oluja još trajala i počeli sa radovima za uklanjanje vode, što je bio i prioritet u tom trenutku. Izbijeni su odvodi ka krovnim ravnima terase, kako bi se voda što pre uklonila sa ugrožene površine postavljene su nove okapnice koje su tretirane Sika fix construction masom.

Foto: RD Inženjering

Terasa je detraljno očišćena istu noć i sva voda sa terase je uklonjena. Terasa je zatim nadkrivena folijom u jednom komadu najveće gustine. Svi povijeni delovi folije, uz obodni zid terase su obezbeđeni i fiksirani.  Sutradan smo formirali komisiju koja je od jutarnjih sati izvršila popis nanete štete, kako bi se ista uklonila u najkraćem mogućem roku.

Foto: RD Inženjering

U međuvremenu je terasa zaštićena sa jos jednim redom folije, kako bi se sprečila mogućnost eventualnog prodora vode usled jačih padavina, navodi se u saopštenju “RD Inženjering Požarevac”.

KOMENTARIŠI