Manastir Zaova, opština Malo Crniće, foto: URBAN CITY

Opština Malo Crniće je i za 2018. godinu za medije opredelila 1.000.000 dinara iz budžeta za sufinansiranje medijskih sadržaja.

Zanimljivo je da su uslovi učestvovanja na ovogodišnjem konkursu bili stroži u odnosu na druge opštine Braničevskog okruga, pa je tako u konkursnoj dokumentaciji pored uobičajenih dokumenata zahtevano i uverenje od Narodne banke Srbije (podsećamo da iz nekog razloga opština Žagubica nije tražila ovaj dokument), zatim uverenje Poreske uprave da podnosilac projekta NEMA dugovanja za poreze, doprinose i zdravstveno osiguranje, izjava da se firma bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, kao i broj stalno i honorarno zaposlenih lica.

Pored svega ovoga podnosioci projekata su kao poslednju stavku iz konkursa morali da prilože i zahvalnicu sa neke kulturno-sportske manifestacije.

Rok od 90 dana za izbor projekata koji će biti sufinansirani od strane opštine Malo Crniće istiće 24. avgusta 2018. godine.

Opštinsko veće je 21. juna donelo rešenje o imenovanju stručne komisije koja će ove godine biti u sastavu:

  1. UROŠ UROŠEVIĆ, novinar, na predlog ANEM-a i LOKAL PRES-a iz Požarevca,
  2. PETAR JEREMIĆ, novinar, na predlog UNS-a iz Beograda,
  3. LJUBOMIR ĐORĐEVIĆ, novinar, na predlog NUNS-a i NDNV-a iz Novog Beograda.

Minimalni iznos za dodelu sredstava po projektu je ove godine 30.000 dinara, a maksimalni iznos po projektu je 250.000 dinara.

KOMENTARIŠI