Sednica će se održati u sali Skupštine opštine, sa početkom u 13,00 časova.

Za osamnaestu sednicu Skupštine opštine Malo Crniće predlažen je sledeći Dnevni red:

Izveštaji

1. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Malo Crniće za 2017. godinu,

Odluke

2. Odluka o donošenju Programa komasacije dela katastarske opštine Toponica
3. Odluka o sprovođenju komasacije na delu katastarske opštine Toponica
4. Odluka o načelima komasacije u delu katastarske opštine Toponica
5. Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Malo Crniće,
6. Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Malo Crniće za 2017. godinu,
7. Odluka o prestanku mandata člana Opštinskog veća opštine Malo Crniće,
8. Odluka o izboru članova Opštinskog veća opštine Malo Crniće

Rešenja

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „14. Oktobar“ Malo Crniće,
10. Rešenje o razrešenju člana Komisije za imenovanja Skupštine opštine Malo Crniće,
11. Rešenje o imenovanju člana Komisije za imenovanja Skupštine opštine Malo Crniće,
12. Rešenje o razrešenju člana Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Malo Crniće,
13. Rešenje o imenovanju člana Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Malo Crniće,
14. Rešenje o razrešenju predsednika i člana Saveta za zdravstvo, obrazovanje, omladinu i sport Skupštine opštine Malo Crniće,
15. Rešenje o imenovanju predsednika i člana Saveta za zdravstvo, obrazovanje, omladinu i sport Skupštine opštine Malo Crniće,
16. Rešenje o razrešenju predsednika Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Malo Crniće,
17. Rešenje o imenovanju predsednika Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Malo Crniće,

18. Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Toponica,
19. Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Toponica,
20. Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Milisav Nikolić“ Boževac,
21. Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Milisav Nikolić“ Boževac
22. Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Moša Pijade“ Malo Crniće,
23. Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Moša Pijade“ Malo Crniće,
24. Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Draža Marković Rođa“ Smoljinac,
25. Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Draža Marković Rođa“ Smoljinac,
26. Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Malo Crniće za 2018. godinu.

27. Odbornička pitanja.

KOMENTARIŠI