PKS RPK Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga realizovala obuku za profesionalne upravnike...

PKS RPK Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga realizovala obuku za profesionalne upravnike zgrada

PKS Regionalna privredna komora Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga organizovala je obuku za profesionalne upravnike zgrada u periodu od 07 – 23. septembra 2017. godine.

Obuci su prisustvovala zainteresovana pravna i fizička lica sa teritorije koju svojim radom pokriva PKS RPK Požarevac, koja će nakon obuke i položenog završnog ispita steći licencu profesionalnog upravnika zgrada. Obuka je trajala 50 školskih časova, 6 dana po 7 časova i jedan dan sa 8 časova.

U skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika je sledeći:

·      Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju

·      Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu

·      Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja, kao i uslovima za sticanje i oduzimanje licence i sadržini registra profesionalnih upravnika primenjuje se od 6. maja 2017. godine. Pravilnikom se uređuju: program ispita, teme i oblasti i način polaganja, zatim, kriterijumi za sticanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, kao i sadržina registra profesionalnih upravnika, u skladu sa odredbama Zakona.

Privredna komora Srbije dobila je ovlašćenja da ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti. PKS je takođe nadležna da organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede.

U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane tokom cele godine.

Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku (plus PDV)

Za detaljnije informacije možete se obratiti PKS RPK Požarevac, kontakt osoba Jasna Jovanović, telefon 064/8073896; 012/556-800 ili e-mail:jasna.jovanovic@pks.rs

KOMENTARIŠI