Foto: Pixabay // ilustracija

U okviru turističke zone Vinci-Usije planira se gradnja etno sela “Golubački konaci” spratnosti Su+P+Pk i P+Pk.

Predviđeni su konak restoran sa vidikovcem – ugostiteljki objekat koji čine restoran kapaciteta 100 gostiju, prateća kuhinja i pomoćne prostorije, terasa, suvenirnica, komunikacije, recepcija, pomoćne prostorije, sanitarne prostorije, servisne prostorije, vidikovac, devet Apartmana u potkrovlju, spratnost Su+P+1+Pk, površine 2410,66 m2 neto, spa centar sa teretanom i manjim natkrivenim bazenom – spa centar, bazen, sanitarne prostorije, servis prostorije, spratnost Po+P, površine 398,20 m2 neto, letnji bar sa kuhinjom – internet bife-poslastičarnica sa kuhinjom, spratnost P, maks. do 100 m2 neto, crkva brvnara – spratnost P, površine do 79,22 m2 neto, pet konaka, bazen na otvorenom – kapaciteta 100 gostiju, spratnost P, dim. 44×22 m, površine oko 1.000 m2 neto.

Projektovano je 65 parking mesta.

Investitor je fizičko lice, a obrađivač urbanističkog projekta Studio Pavlović iz Požarevca.

KOMENTARIŠI