Požarevac dobija dom za stare za 76 korisnika

Požarevac dobija dom za stare za 76 korisnika

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju doma za penzionere i stara lica na k.p.br. 2198/1 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Stiškoj br. 44.

Investitor Urbanističkog projekta je USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE – DOM ZA PENZIONERE I STARA LICA „HOMOLjSKI RAJ“ iz Kučeva.

Objekat će osim podruma i prizemlja imati jedan sprat, kao i jedan povučeni sprat. Kapacitet objekta je za 76 korisnika. Planirano je da bude zaposleno 12 lica.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od sedam dana, počev od 21.05.2024. godine, zaključno sa 28.05.2024. godine, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-676.

KOMENTARIŠI