Na teritoriji opštine Malo Crniće postoji oko 100 porodica koje imaju status izbeglih i raseljenih lica. U petak je dodeljena pomoć za 9 porodica koje su se javile i učestvovale na Javnom konkursu.

Dobijena sredstva su nepovratna. Pomoć se sastoji u dodeli poljoprivredne mehanizacije: Dve rotacione kosačice, dva motokultivatora, kao i 5 plastenika sa sistemom za navodnjavanje dimenzija 20×5 metara.

Mališa Antonijević, predsednik opštine Malo Crniće rekao je još da je ovo samo jedna od aktivnosti koju opština Malo Crniće sprovodi od dolaska izbeglica u lokalnu sredinu. Ove godine pomoć su dobile porodice iz Malog Crnića, Boževca i Crljenca.

Antonijević je podsetio da su do sada u saradnji sa Republičkim Komesarijatom za izbeglice obezbeđene kuće za 16 porodica na opštinskom zemljištu.

U toku je projekat za izgradnju stambene jedinice sa 6 stanova za stanovanje starijih lica i socijalno ugroženih iz izbegličke populacije.

KOMENTARIŠI