Novi zakon za jednaka prava svih majki i žene pod ugovorom imaće...

Novi zakon za jednaka prava svih majki i žene pod ugovorom imaće porodiljsko

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović rekla je za RTS da Zakon o finansijskoj podršci porodicama podrazumeva da se za prvo dete izdvaja veća suma i da je žene sa ugovorima na određeno ili na ugovor o privremeno-povremenim poslovima, kao i žene sa sela, izjednačio sa onima zaposlenim na neodređeno.

Slavica Đukić Dejanović je gostujući u Dnevniku RTS-a navela da Zakon predviđa da se za prvo dete izdvaja znatno veća suma, da se produžava period do kada deca primaju dečji dodatak.

“Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom predviđa da će se prolongirati period prava na dečji dodatak za sve one učenike koji su iz različitih razloga, najčešće  zdravstvenih, morali da prekinu ili kasnije da počnu sa srednjom školom. Do sada je limit bio 19 godina a sada je 21 godina”, navodi Đukić Dejanovićeva.

Navodi da Predlog zakona predviđa da se za prvo dete izdvaja znatno veća suma.

“Predlog je da svaka porodica koja dobije prvo dete dobije 100.000 dinara”, rekla je Đukić Dejanovićeva.

Navodi da se Zakonom o finansijskoj podršci porodicama izjednačavaju devojke i žene koje rade na neodređeno, određeno, na ugovoru o privremeno-povremenim poslovima, kao i žene sa sela, što do sada nije bio slučaj.

“Tokom trudnoće biće izjednačena prava žena koje rade na određeno vreme i za stalno.

Mnogo žena radi na određeno vreme i ugovorom o delu one do sada nisu imale nikakva prava. Sada se takva žena kao i žena sa sela koja je socijano osigurana izjednačava sa ženom koja je u stalnom radnom odnosu”, pojasnila je ministarka.

Ministarka ocenjuje da je problem i u usklađivanju obaveza – roditeljskih i radnih, i da tu mogu da pomognu i poslodavci.

“Treba im objasniti da mlada majka može da radi od kuće, da ne stagnira dok je na porodiljskom, navodi Slavica Đukić Dejanović.

Ističe da je Srbija suočena sa velikim brojem maloletničkih trudnoća koje se završe prekidima i zbog toga treba raditi na edukaciji mladih.

Napominje i da je neotuđivo pravo svake žene da odluči da li će i kada će roditi.

Navodi da da bi Predlog zakona o finansijskoj podršci porodicama trebalo do kraja godine da uđe u skupštinsku proceduru

“Uopšte, zakon je pronatalitetni. Očekujem i realno je da do kraja godine uđe u skupštinsku proceduru. Zakon, tj. njegovu radnu verziju, Vlada će tek razmatrati, tek će taj Predlog zakona iću u Skupštinu i biće amandmana, imaćemo do kraja godine još izmena”, zaključila je Đukić Dejanovićeva.

KOMENTARIŠI