Počinje izrada nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca

Počinje izrada nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca

Photo: Urban City // A.K.

Shodno članu 32. Zakona o planskom sistemu i članu 4. Odluke  o javnoj raspravi  obaveštava se zainteresovana javnost o početku izrade nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2024. godinu.

Cilj izrade nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2024. godinu je stvaranje uslova za ostvarivanje ciljeva i prioriteta lokalne politike zapošljavanja, kroz planiranje mera i aktivnosti u oblasti zapošljavanja koje će se u toku 2024. godine sprovoditi radi porasta ukupne zaposlenosti u Gradu Požarevcu i kroz uključivanje nezaposlenih lica iz svih kategorija teže zapošljivih.

Gradsko veće Grada Požarevca je formiralo Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2024. godinu, a planira se da nacrt navedenog akta bude  izrađen  do kraja aprila   meseca  2024.godine.

Tokom procesa izrade navedenog akta izvršiće se konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Rezultati  eh- ante analize efekata  i eh –post analize efekata  biće prezentovani javnosti.

KOMENTARIŠI