Foto: Pixabay

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici od 21. juna 2019. godine donelo je odluku
o utvrđivanju lokacija za prodaju lubenica i dinja u Gradu Požarevcu i Kostolcu.

Ovom odlukom utvrđuju se lokacije za prodaju lubenica i dinja iz pokretnih tezgi, teretnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene i to:

Lokacije u gradu Požarevcu su:

1. u ulici Moše Pijade (pored ograde kasarne „Pavle Jurišić Šturm“, pre skretanja za ulicu Šeste ličke divizije – 2 mesta;
2. u ulici Moše Pijade, kod samoposluge na uglu ulica Šeste ličke divizije i Cane Babovića – 2 mesta
3. u ulici Požarevački partizanski odred iza skretanja za ulicu Cane Babović, preko puta samoposluge – 1 mesto;
4. u ulici Kosovskoj između dva pružna koloseka, ispred pruge Požarevac-Beograd sa desne strane gledano iz pravca Požarevca ka Lučici – 2 mesta;
5. u ulici 27. april sa desne strane ulice nakon lučičkog pružnog prelaza, ispred autobuskog stajališta – 4 mesta i duž cele ulice prema potrebi;
6. u ulici Hajduk Veljkova – sa desne strane na parkingu crkve -1 mesto
7. u ulici Čede Vasovića kod stambene zgrade Trijangl, slepa ulica – 1 mesto;
8. ugao ulica Partizanske i Ratarske – 2 mesta;
9. ugao ulica Partizanske i Dunavske ispred samoposluge – 3 mesta;
10. u ulici Nemanje Tomića kod pijace „Pionirski trg“ na ulazu u dvorište stambenih zgrada, preko puta arterske česme – 2 mesta;
11. ugao ulica Bratstva jedinstva i Nemanje Tomić -Pionirski trg, bočni deo ulaza u samoposlugu – 2 mesta;
12. u ulici Bože Dimitrijevića, kod broja 46 – 2 mesta;
13. Knez Milošev venac, prostor ispred zgrade kod broja 8 – 1 mesto
14. Knez Milošev venac, prostor ispred bivšeg salona nameštaja – 1 mesto;
15. ugao ulica Knez Milošev venac i Deligradske – kod bivšeg Akrokora – 1 mesto
16. ugao ulica Partizanske i Moravske kod stovarišta – 1 mesto
17. ugao ulica Dositijeve i Radomira Milenića Rusa – 1mesto i
18. u ulici Moše Pijade, pored stadiona „Železničar“ – 1 mesto.

Lokacije u Kostolcu su:

1. na prostoru između samousluge MZ „Mica“ i ulice „B. Dimitrijević“ preko puta restorana „Putnik“ ;
2. preko puta sportske hale pored prodavnice „Nar“ ;
3. preko puta hotela „Kostolac“ na uglu kod stadiona „Rudar“ ( ugao ulica „13 oktobar“ i „Trudbenička“ ;
4. u naselju Kanal u ulici „Kneza Miloša“ pored prodavnice „Elektrometal promet“ ;
5. u ulici „Partizanskoj“ pored prodavnice „Fontana“ i u ulici „Partizanskoj“ (pored stadiona malih sportova) i
6. u ulici Veljka Dugoševića preko puta Tehničkog sektora Ogranka TE-KO.

Pravo na dodelu prostora na lokacijama iz tačke I ove odluke, po redosledu prioriteta imaju:
1. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prijavljenom biljnom proizvodnjom lubenica na teritoriji Grada Požarevca;
2. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Grada Požarevca;
3. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i
4. ostali.

Izdavanje rešenja sa skicom lokacije za korišćenje površine javne namene iz tačke I ove odluke, vrši Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca.
Postupak za izdavanje rešenja pokreće se na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog prodavca koji sadrži lokaciju i površinu pokretnog objekta sa koga će se vršiti prodaja i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačke II ove odluke, Podnosilac zahteva po prioritetu ima pravo na dodelu samo jednog prodajnog mesta.

Zabranjuje se istovar lubenica i dinja i postavljanje tezgi za prodaju na površinama javne namene koji nisu predviđeni tačkom I ove odluke.

Prodaja lubenica i dinja na lokacijama utvrđenim tačkom I ove odluke vrši se u periodu počev od 24. juna 2019. godine do 01. septembra 2019. godine, a podnošenje zahteva sa odgovarajućom dokumentacijom za dodelu površine javne namene u periodu od sledećeg dana od dana donošenja ove odluke do 17. juna 2019. godine.

Za korišćenje površine javne namene na jednoj lokaciji prodavac plaća naknadu na račun 840-714565843-77 poziv na broj po modelu 97 52080 sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene, shodno tački II.3. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/19).

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena korišćenja prodajnog mesta utvrđenog u tački I ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem ovog rešenja vrši Odeljenje za inspekcijske poslove i Komunalna policija Gradske uprave Grada Požarevca.

Korisnici površina javne namene dužni su da se sa pažnjom dobrog domaćina staraju o prodajnom mestu i njegovoj svakodnevnoj čistoći u skladu sa važećim propisom.
Po završetku dnevne prodaje, korisnici su dužni da prodajna mesta ostave u čistom i urednom stanju.

KOMENTARIŠI