Konkurs je deo kampanje Svetska nedelja dojenja i Nacionalna nedelja promocije dojenja i namenjen je deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji.

Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna ilikovna rada u kategoriji učenika – uzrast I – IV razred osnovne škole i V-VIII razredosnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs – Svetska nedeljadojenja“ najkasnije do petka, 22. septembra 2017. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružnizavodi/instituti za javno zdravlje dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije ”Dr Milan Jovanović Batut” do 29. septembra 2017. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad na temu Kampanje koji će biti štampan u vidu postera tokom 2018. godine i distribuiran u domove zdravlja.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova
podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova.

Najbolji radovi biće izabranii promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije.

Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za
dizajn i štampanje.

KOMENTARIŠI