1. Jorgovanović Nebojši, direktoru zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac u Požarevcu:

Nebojša Jorgovanović je dugogodišnji direktor ove Ustanove, pod čijim rukovođenjem je ona postala najbolja u Srbija među državnim apotekama. U poslednjih 15 godina su renovirane sve apoteke, a istovremeno otvoren i veliki broj novih. 2010. godine Apoteka je dobila nacionalnu nagradu za kvalitet i poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“, kao i nagradu Ministarstva zdravlja za najbolju ustanovu iste godine. Svoju uspešnu misiju ova Ustanova nastavlja i dalje.

2. Milojković Nenadu, sportisti iz Požarevca:

Rođen je 1993. godine. Sredinom 2014. godine počinje da volontira u Beogradskom atletskom klubu osoba sa invaliditetom „Pogledi“, kao i u Paraatletskoj reprezentaciji Srbije. 2015. godine na Univerzitetu u Nišu stiče zvanje „Operativni trener atletike“, što uspešno završava. Brojni su njegovi uspesi kao sportiste i trenera na različitim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

3. Rajković Iliji, profesoru Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ u Požarevcu:

Rođen je 1976. godine, gde završava osnovnu školu i srednju muzičku školu. Diplomirao je na odseku za opštu muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Pored dvadesetogodišnjeg uspešnog pedagoškog rada, izuzetno je aktivan u svim sferama kulturnog života Grada kao izvođač, kompozitor i aranžer sa brojnim delima. Pored umetničke muzike, bavi se i primenjenom muzikom, kao i mnogim drugim aspektima muzičkog stvaralaštva. Dobitnik je brojnih priznanja.

4. Tasić Katalin, direktoru Ustanove Gradski ženski hor „Barili“ u Požarevcu:

Rođena je 1959. godine, diplomirala je i magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Katalin Tasić veoma uspešno već 25 godina uspešno vodi značajnu Ustanovu Gradski ženski hor „Barili“ u Požarevcu. Predavala je u Muzičkoj školi u Požarevcu , a potom na Univerzitetu u Kragujevcu, na Filološko – umetničkom fakultetu na katedri za dirigovanje. Ove godine obeležava i 35 godina uspešnog umetničkog i pedagoškog rada. Broja su priznanja i nagrade koje je dobila za svoj rad.

POVELjA:

1. Ruskom centru za nauku i kulturu (Ruskom domu) u Beogradu:

U ovom zdanju u Beogradu, tokom više godina predstavnika se mnogo umetnika iz Požarevca. Dobrodošlica u ovom hramu kulture i umetnosti se oseća na svakom koraku. Ruski dom je dao nemerljiv doprinos u povezivanju kultura naroda Srbije i Rusije, čuvajući sećanje na bratsku ljubav dva naroda kroz čitavu istoriju. Jedan je od najstarijih duhovnih ruskih centara u inostranstvu.

PLAKETA:

1. „HELP – Misiji u Republici Srbiji“ u Beogradu:

Help je nemačka nevladina humanitarna organizacija, registrovana 1981. godine. Misija je prisutna u Srbiji od 1999. godine. Radi na obezbeđivanju socijalne i ekonomske pomoći za ugroženo stanovništvo. Brojni su projekti koje je ova organizacija imala i u Požarevcu, putem brojnih grantova za uspešne preduzetnike Grada, čime je pružila značajnu pomoć građanima Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI