Šta mislite o izgledu Gradskog parka?

Anketu popunite OVDE.

Popunite anketu: Šta mislite o izgledu Gradskog parka i prostorne celine “Čikoš”? 1
foto: Urban City

Šta mislite o izgledu prostorne celine “Čikoš”?

Anketu popunite OVDE.

 

 

KOMENTARIŠI