Šta mislite o izgledu Gradskog parka?

Anketu popunite OVDE.

foto: Urban City

Šta mislite o izgledu prostorne celine “Čikoš”?

Anketu popunite OVDE.

 

 

KOMENTARIŠI