PODELI

Novi kolektivni ugovr su potpisali gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović, načelnik Gradske uprave Aleksandar Simonović i predsednik sindikata zaposlenih u Gradskoj upravi Dejan Zorko.

Kada je reč o Kolektivnom ugovoru za Gradsku upravu Grada Požarevca koji je danas potpisan treba istaći da se odredbe istog odnose i na lica angažovana van radnog odnosa što do sada nije bio slučaj. Treba napomenuti da je reč o licima angažovanim po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i sl.

Načelnik Gradske uprave Aleksandar Simonović je rekao da mu je veliko zadovoljsrvo što je danas potpisan ovakav ugovor koji je proširio prava zaposlenih i što je nadograđen prethodni ugovor potpisan prošle godine:

“Podsetio bih da su potpisivanjem prethodnog Kolektivnog ugovora za Gradsku upravu, u oktobru 2018. godine, prava zaposlenih proširena i to u pogledu:

prava na visinu solidarne pomoći koja se može isplatiti po zaposlenom i to sa dotadašnje 3 na 4 prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji u slučajevima dužeg ili težeg oboljenja, nabavke lekova, nabavke ortopedskih pomagala i sl.
prava u pogledu naknade plate u slučaju privremene sprečenosti za rad do 30 dana.

Naime, ovim kolektivnim ugovorom prvi put je angažovanima van radnog odnosa omogućeno korišćenje plaćenog odsustva prilikom porođaja supruge, stupanja u brak, stupanja u brak deteta, polaska deteta u prvi razred osnovne škole, smeštaj deteta u vrtić, teže bolesti ili smrti člana uže porodice, kao i prilikom dobrovoljnog davanja krvi. Takođe licima angažovanim van radnog odnosa omogućeno je obezbeđivanje poklona za Novu godinu za decu do 15 godine, u vidu novčane čestitke. Treba napomenuti da su sva prava priznata ranije potpisanim kolektivnim ugovorima zadržana i današnjim potpisivanjem kolektivnog ugovora samo je povećan obim već priznatih prava. Inače značaj ovog kolektivnog ugovora je i u tome što se isti primenjuje i na Upravu Gradske opštine Kostolac, Gradsko pravobranilaštvo i Službu interne revizije. Verujem da ćemo prilikom potpisivanjem svakog sledećeg kolektivnog ugovora ići u pravcu poboljšanja položaja zaposlenih jer smatram da se time zaposleni dodatno motivišu za rad što dovodi do veće efikasnosti same Gradske uprave.“

Dejan Zorko predsednik Sindikata zaposlenih u Gradskoj upravi se ovom prilikom zahvalio gradonačelniku grada Požarevca i načelniku Gradske uprave na razumevanju i odobrenju novog kolektivnog ugovora.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI