Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu primilo je dana 05.12.2016. godine krivičnu prijavu Policijske uprave u Požarevcu protiv Dejana Rajića iz Požarevca u kojoj se navodi da je imenovani početkom septembra 2016. godine otvorio nalog na društvenoj mreži Fejsbuk pod lažnim imenom, gde je kao svoju postavio sliku dečaka od 14 godina, a zatim je pisao isključivo mlađim ženskim osobama i deci kojima je slao fotografije muškog polnog organa i od njih tražio da mu pošalju slike svojih intimnih delova tela, a pojedine je ucenjivao da će tako dobijene slike javno objaviti i pozivao ih na sastanak na Čačalici.

Nakon sprovedenih dokaznih radnji Tužilaštvo je 26.01.2017. godine podnelo optužni predlog protiv Rajića, nakon čega je isti zbog krivičnog dela Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju iz člana 185. KZ-a pravnosnažno osuđen na efektivnu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine.

KOMENTARIŠI