Požarevljanin učesnik programa Branitelji i braniteljke manjinskih prava

Požarevljanin učesnik programa Branitelji i braniteljke manjinskih prava

Program Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji održan je u Kragujevcu od 26. novembra do 1. decembra ove godine u organizaciji Instituta za evropske poslove uz podršku ambasade SAD u Srbiji.

Na programu je učestvovalo 20 diplomiranih pravnika, studenata završnih godina i postdiplomskih studija pravnih fakulteta u Srbiji. Program obuhvata trening koji se sastoji iz predavanja, radionica, poseta Zaštitniku gradjana Kragujevca, Višem sudu u Kragujevcu, diskusije učesnika sa eminentnim predavačima, stručnjacima iz ove oblasti, predstavnicima državnog i civilnog sektora o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi. Trening se sastojao od 5 radnih dana sa intenzivnom agendom i podeljen je na četiri oblasti : Razumevanje ljudskih prava, Jesmo li svi ravnopravni, Institucionala zaštita manjinskih prava u Srbiji i Žrtve kršenja ljudskih prava.

U toku programa učesnici su imali mogućnost da steknu potrebno znanje o različitim manjinskim grupama u Srbiji, kao i mogućnost da se bolje upoznaju sa poteškoćama i izazovima sa kojima se pripadnici manjina svakodnevno součavaju. Tokom održanog šestodnevnog treninga, dvadeset učesnika se upoznalo sa metodama institucionalne zaštite ljudskih prava u Srbiji, kao i na koji način mogu pomoći osobama čija su prava narušena.

Učesnik na ovom programu bio je i Požarevljanin Aleksandar Stojanović, student Pravnog fakulteta u Kragujevcu. ,,Veoma sam zahvalan Institutu za evropske poslove što sam dobio šansu da učestvujem na ovom seminaru. Dosta sam naučio i proširio svoje znanje o ljudskim pravima i slobodama na praktičnim vežbama, kojih na fakultetu nemamo u dovoljnoj meri. Predavanja su nam držale sudije Apelacionog suda u Kragujevcu, Vrhovnog kasacionog suda imali smo i posetu Višem sudu u Kragujevcu, kao i Zaštitniku građana grada Kragujevca, što je bilo jako korisno i interesantno, s obzirom da grad Požarevac još uvek nema svog Zaštitnika građana, ali takođe i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, politikolozi, sociolozi itd. Smatram da će mi stečeno znanje puno značiti u budućoj profesiji, ali planiram da na samo fakultetu održim par vršnjačkih edukacija o ovoj oblasti“, rekao je Stojanović.

KOMENTARIŠI