Poziv građanima za rad u Popisu u svojstvu instruktora

Poziv građanima za rad u Popisu u svojstvu instruktora

Foto: Urban City / B.P.

Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu instruktora da do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:
► državljanstvo Republike Srbije;
► prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
► najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
► stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje;
► da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga niti se protiv njega vodi krivični postupak.
Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:
► poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
► mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.
Detaljnije informacije o zadacima instruktora i procedurama za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda.

KOMENTARIŠI