Opština Veliko Gradište poziva studente sa područja opštine da dostave svoje prijave za izbor najboljeg studenta.

Zajedno sa nosiocima diplome „Vuk Karadžić“ i učenicima koji su postigli uspeh na republičkim takmičenjima, opština po završetku svake školske godine nagrađuje i dva uspešna redovna studenta.

Izbor najboljih studenata vrednovaće se prema sledećim kriterijumima:

– studenti koji se nalaze na višim godinama studija,

– studenti koji tokom školovanja nisu gubili godinu,

– studenti koji su u prethodnoj godini studija imali višu prosečnu ocenu,

– druge nagrade, uspesi i priznanja studenata.

Svoje prijave sa dokumentacijom kojom se potvrđuju navedeni kriterijumi studenti treba da dostave Odeljenju za društvene delatnosti i zajedničke poslove Opštinske uprave opštine Veliko Gradište najkasnije do 8. juna 2018. godine (petak).

Kontakt telefoni: 012/662-179, 069/8017700 Sanja Stojadinović

KOMENTARIŠI