Program će zainteresovane upoznati sa istraživanjem koje predstavlja istorijski uspeh za srpsku nauku, odnosno sa projektom „BIRTH“ koji se bavi porođajima, majkama i bebama u praistoriji i pitanjem rasta populacije u neolitu kao jednim od važnijih događaja u ljudskoj evoluciji, budući da bez te demografske ekspanzije, prema mišljenju stručnjaka, ne bi bilo ni daljeg razvoja čovečanstva i civilizacije. Projekat realizuje tim Laboratorije za bioarheologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu, a rukovodilac projekta prof. dr Sofija Stefanović biće gost Centra za kulturu Smederevo. Važnu ulogu u istraživanju ima analiza skeletnih ostataka u Đerdapu onih ljudi koji su živeli u periodu neolitske demografske tranzicije, od 10000 do 5000 godina pre n.e. Tim Laboratorije za bioarheologiju istražuje kako je došlo do porasta populacije u neolitu i koji dokazi postoje o porastu fertiliteta, a projekat „BIRTH“ je prvi projekat iz Srbije koji je podržao Evropski istraživački savet i  uvrstio ga među najizvrsnije projekte u Evropi, one koje pomeraju granice u naučno-istraživačkom radu i koji donose revolucionarne naučne ideje.

Prof. dr Sofija Stefanović predaje na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za arheologiju. Oblasti njenog interesovanja i istraživanja su bioarheologija, fizička i praistorijska antropologija. Autor je brojnih stručnih radova, a bila je rukovodilac projekata „Bioarheologija drevne Evrope: ljudi, životinje i biljke u praistoriji Srbije“ (Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije), „BEAN: Bridging the European and Anatolian Neolithic: Demography, migration, and lifestyle at the advent of civilization“, „PERFET Prehistoric fertility: duration of lactation during the Mesolithic and Neolithic in the South Eastern Europe“ (bilateralni projekat CNRS i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Rad na afirmaciji nauke u društvu obuhvata projekte „Kikindski mamut“, „Arheologija kao sredstvo razvijanja naučne pismenosti đaka“, „Arheološka sonda za decu“, zatim izložbe „Šta nam govore drevne kosti“ i „Jedan dan u životu praistorijskog čoveka“. Rad u oblasti fizičke antropologije prezentovan je u dva dokumentarna arheološka filma „Povratak na Vlasac“ i „Usnuli u vremeni“.

Moderator programa je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu, a ulaz na program je slobodan.

KOMENTARIŠI