Kreativno-zabavna radionica za mlade “Urban Stream” je udruženje čija je misija kreiranje pozitivnog, podsticajnog i bezbednog okruženja za pravilan rast i razvoj dece i mladih, programa i projekata koji će im u tome pomoći, kao i pospešivanje ličnih, socijalnih i praktičnih znanja i veština dece i mladih.

Foto: Urban Stream

Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblastima: kreativnog izražavanja, bezbednosne kulture, edukacije, informisanja, neformalnog obrazovanja, volonterizma i aktivizma dece i mladih.

Foto: Urban Stream

Volonterizam se najviše promoviše u organizacijama civilnih društava, udruženjima mladih i za mlade. Pored toga što rade za dobrobit drugih, pojedinca, grupe ili zajednice, čime stiču osećaj za društveno odgovorno ponašanje, mladi volonteri imaju mogućnost da dobiju nova iskustva, znanja i veštine i da ostvare nova prijateljstva i poznanstva, kao i da iskoriste mogućnost usavršavanja u odrđenoj oblasti, ličnog i socijalnog osnaživanja.

Foto: Urban Stream

U okviru realizacije projekta prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja kroz edukaciju o toleranciji, ravnopravnosti, ljudskim i dečijim pravima ,,IMAM SAMO JEDNU KOŽU”, koji sprovodi Urban Stream u partnerstvu sa svim srednjim i osnovnim školama iz Požarevca i Kostolca, uz podršku Grada Požarevca,
realizovana je istoimena predstava „Imam samo jednu kožu “.

Foto: Urban Stream

Premijera predstave je odigrana 05.12.2017, na Međunarodni dan volontera, dok je u ponedeljak 25.12.2017. od 13 sati u Maloj sali Centra za kulturu Požarevac, izvedena repriza za učenike Ekonomsko-trgovinske škole iz Požarevca, na zahtev mladih, direktorke i kolektiva škole. Predstava se pokazala kao dobar alat za prenošenje pouke mladima koja se odnosi na principe nediskriminacije i prihvatanje različitosti.

Foto: Urban Stream

U predstavi smo pokušali da problematizujemo diskriminaciju kao poslednju stanicu na putu neprihvatanja kojim prolazi mlado biće. Istraživali smo odnos učesnik-posmatrač, kroz multimedijalni narativ, vodeći računa da paradigma ne sakrije dete (osobu) koje nam priča ovu priču i kome se obraćamo. U predstavi učestvuju učenici srednjih i osnovnih škola, navode iz Urban Stream-a.

Foto: Urban Stream

Predstava je izvedena kao završnica višemesečnog projekta, u okviru koga su sprovedene aktivnosti:

– istraživanje putem anketiranja u svim srednjim školama o realnom stanju u lokalnoj zajednici u oblasti bezbednosti mladih,

– saradnja sa institucijama i ustanovama i umrežavanje na zajedničkom kreiranju sigurnog okruženja za decu i mlade,

– okrugli sto pod nazivom „Važnost međusektorske saradnje i primeri dobre prakse na prevenciju diskriminacije i vršnjačkog nasilja među decom i mladima “

– premijera predstave u Centru za kulturu „Imam samo jednu kožu!“.

Foto: Urban Stream

U narednom polugodištu će biti sprovedene:

– edukacija mladih kroz obuku za vršnjačke edukatore sa temama asertivne komunikacije, adekvatnog reaovanja u konfliktnim situacijama i principima nediskriminacije,

– tribine za decu i mlade u osnovnim i srednjim školama na teme bezbednosti i vršnjačkog nasilja,

– radionice za roditelje preko saveta roditelja, o prevenciji nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Ovaj projekat je prvi korak u izgradnji konkretnih rešenja i kvalitetne saradnje relevantnih institucija i organizacija na prevenciji vršnjačkog nasilja, koje je uz sve napore neprestano prisutno, ugrožava siguran i bezbedan rast i razvoj dece i mladh i često donosi fatalne posledice.

KOMENTARIŠI