Proizvodnja električne energije u „TE-KO Kostolac“: Ostvaren godišnji plan

Proizvodnja električne energije u „TE-KO Kostolac“: Ostvaren godišnji plan

Foto: Energija Kostolac

Proizvedene 6,24 milijarde kilovat-časova.

Kostolački termosektor ostvario je u potpunosti godišnji plan proizvodnje električne energije, predavši elektroenergetskom sistemu ukupno 6,24 milijarde kilovat-časova, koliko su do kraja prošle godine proizvele TE „Kostolac A“ i TE „Kostolac B“.

Termoelektrana „Kostolac A“ je tokom prošle godine proizvela ukupno 1,67 milijardi kilovat-časova električne energije, dok je TE „Kostolac B“ predala ukupno 4,57 milijardi kilovat-časova.

Rad termoelektrana tokom prošle godine bio je posebno otežan zbog činjenice da se sve moralo prilagoditi pandemijskim merama predostrožnosti zbog pandemije sovid-19.

Zaposleni i u sektoru proizvodnje i u sektoru održavanja ipak su uspeli da ostvare godišnji plan proizvodnje, koja se odvijala kako je i planirano. Posebno treba istaći činjenicu da je pouzdana proizvodnja električne energije u celom kostolačkom kolektivu shvaćena kao imperativ i značajan doprinos funkcionisanju svih institucija tokom trajanja pandemije. Dobrim rezultatima termosektora doprinela je redovna isporuka kvalitetnog uglja sa kopa „Drmno“.

KOMENTARIŠI