Planirana rekonstrukcija i dogradnja dva paviljona u KPZ “Zabela” posle više od...

Planirana rekonstrukcija i dogradnja dva paviljona u KPZ “Zabela” posle više od 100 godina

KPZ "Zabela" Foto: Urban City // B.P.

Urbanističkim projektom, koji je Grad Požarevac stavio na javni uvid planirana je rekonstrukcija i dogradnja dva paviljona u okviru kompleksa Kazneno popravnog zavoda Požarevac-Zabela. Zatvor je otvoren 1865. godine.

Predmet rekonstrukcije i dogradnje su dva objekta – smeštajni paviljoni 1 i 2. Postojeći objekti su spratnosti P+1. Zidani su 1912. godine i sastoje se iz centralnog, višeg dela u kome su smeštene komunikacije i sanitarne prostorije i dva krila u okviru kojih se nalaze smeštajne sobe duž hodnika i zajednička prostorija za slobodne aktivnosti na kraju. Etaža je tipska i funkcionalna organizacija je ista u prizemlju i na spratu. Objekti su funkcionalno podeljeni na dva, međusobno simetrična dela: postoje dva odvojena ulaza i dva odvojena stepeništa, prenosi eKapija.

Neto površina jednog postojećeg smeštajnog paviljona je 828,48 m2, dok će nakon radova iznositi 2.172,21 m2.

Projektom su predviđena po dva odvojena ulaza u objekat – ulaz za zaposlene i ulaz za pritvorenike. Ulazi su smešteni u centralnoj zoni objekata na suprotnim fasadama. U centralnom delu objekta se, na obe etaže, nalaze službene prostorije i server soba, kancelarija nadzornika u prizemlju i ostava za odeću pritvorenika sa mestom za izdavanje na spratu iznad, perionica sa sušionicom u prizemlju i na spratu iznad, kao i stepenište.

Ukupan broj soba je 36, tako da je ukupno obezbeđen smeštaj za 216 osoba. U svakom krilu predviđen je koridor koji je širine 4 m, s obzirom na poziciju smeštajnih soba obostrano.

Pored soba za smeštaj, projektovana su i zajednička kupatila sa šest tuš kabina, radi lakše kontrole pritvorenika. Takođe, u svakom krilu na obe etaže se nalaze i prostori za slobodne aktivnosti dimenzionisani prema broju korisnika. U okviru ovih prostora je projektovana i mini kuhinja kao i terasa koja je sa spoljne strane zatvorena rešetkama.

Na kraju svakog krila se nalaze evakuacioni izlazi projektovani u skladu sa pravilima protivpožarne zaštite. Sa spoljašnje strane objekta, na fasadi se nalaze evakuacione stepenice od čelika.

Naručilac izrade projekta je Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Kazneno popravni zavod u Požarevcu, a projekat je izradilo preduzeće BG ARH doo iz Beograda.

Javna prezantacija trajaće do 25. januara 2021. godine.

KOMENTARIŠI