Do kraja ove godine proizvodni plan predviđa da se u kostolačkim termoelektranama proizvede ukupno 6,2 milijarde kWh.

Termoelektrane u Kostolcu u potpunosti su realizovale petomesečni plan proizvodnje električne energije i predale elektroenergetskom sistemu 2,73 milijarde kilovat-časova, tako da je plan prebačen sa 1,6 odsto. Do kraja ove godine proizvodni plan predviđa da se u kostolačkim termoelektranama proizvede ukupno 6,2 milijarde kWh.

Termoelektrana „Kostolac A“ proizvela je do kraja maja ukupno 827 miliona kWh električne energije, čime je plan proizvodnje za ovu termoelektranu premašen za 4,5 odsto. Pojedinačni proizvodni rezultati po blokovima su 245 miliona kWh za blok A1, dok je blok A2 u istom vremenskom periodu proizveo 583 miliona kWh. Blokovi A1 i A2 treba da predaju do kraja godine ukupno 1,7 milijardi kWh kako bi u potpunosti bio realizovan ovogodišnji proizvodni plan.

Termoelektrana „Kostolac B“ je u tom periodu ostvarila proizvodnju električne energije koja iznosi 1,9 milijardi kWh, koliko je i planirano za prvih pet meseci. Blok B1 je proizveo 917 miliona kWh, a blok B2 984 miliona kWh. Do kraja godine TE „Kostolac B“ treba da proizvede ukupno 4,4 milijarde kWh, koliko iznosi plan proizvodnje za blokove B1 i B2.

KOMENTARIŠI