Proizvodnja električne energije u TE-KO Kostolac: Više od plana

Proizvodnja električne energije u TE-KO Kostolac: Više od plana

Termoelektrane u Kostolcu prebacile SU devetomesečni plan proizvodnje električne energije i predale elektroenergetskom sistemu 4,5 milijarde kilovat-časova, iako je bilo planirano da isporuče 4,4 kWh. Do kraja godine, proizvodni plan predviđa da se u kostolačkim termoelektranama proizvede ukupno 6,2 milijarde kWh.

Termoelektrana „Kostolac A“ proizvela je do kraja septembra ukupno 1,19 milijardI kilovat-sati. Pojedinačni proizvodni rezultati po blokovima su 392,5  miliona kWh za blok 1, dok je blok 2 u istom vremenskom periodu proizveo 797,8 miliona kWh. Blokovi 1 i 2 treba da predaju do kraja godine ukupno 1,7 milijardi kilovat-sati, kako bi u potpunosti bio realizovan ovogodišnji proizvodni plan.

Termoelektrana „Kostolac B“ je za devet meseci proizvela 3,3 milijarde kWh električne energije. Blok 1 je proizveo 1, 6 milijardi kWh, a blok 2 za isti period 1,7 milijardi kWh. Do kraja godine, oba bloka u TE „Kostolac B“ treba da proizvedu ukupno 4,5 milijardi kilovat-sati.

KOMENTARIŠI