Proizvodnja na Kopu „Drmno“: Deponije pune uglja, počeli remonti

Proizvodnja na Kopu „Drmno“: Deponije pune uglja, počeli remonti

Foto: Energija Kostolac

Od početka godine do kraja aprila na Površinskom kopu „Drmno“ proizvedeno je 2.397.686 tona uglja dobre kalorijske vrednosti.

Termoelektranama „Kostolac A“ i „Kostolac B“ isporučeno je tokom marta 843.369 tona uglja, direktno u kotlove, jer su deponije na maksimalnim rezervama od 580.000 tona uglja.

Kada se radi o otkrivci, rudari su u martu iskopali i deponovali 3.777.708 kubnih metara otkrivke. Od početka godine otkopano je ukupno 10.788.018 kubnih metara otkrivke, uprkos brojnim teškoćama na jalovinskim sistemima, posebno na etaži Trećeg jalovinskog sistema, gde se u pesku pojavljuju granitne stene i usporavaju rad čitavog sistema.

Česti su zastoji za zamenu zuba na koficama, koji stradaju usled udara u stene pa se prešlo na tehnologiju koja podrazumeva obazriviji rad i smanjen kapacitet bagera.

Počela je sezona remonata pa je u opravci najznačajnija mašina na Površinskom kopu „Drmno“, bager 1.300

KOMENTARIŠI