Proizvodnja na PK „Drmno“: Dovolјno uglјa za sve

Proizvodnja na PK „Drmno“: Dovolјno uglјa za sve

Proizvodnja uglјa je stabilna i u skladu sa potrebama rada i angažovanja termoenergetskih kapaciteta instalisanih u Kostolcu

Na Površinskom kopu „Drmno“ u oktobru je iskopano 877.201 tona uglјa. Od ukupno iskopanih količina, za potrebe rada termokapaciteta instalisanih u Kostolcu isporučeno je oko 95 odsto sitnog uglјa.

Za deset meseci rada na kopu „Drmno“ iskopano je 6.850.414 tone uglјa.

U oktobru je za široku potrošnju izdvojeno  i 29.807 tona komadnog uglјa što je za gotovo za 50 odsto više u odnosu na isporučene količine u septembru. Od početka godine za široku potrošnju izdvojeno je 130.684 tone komadnog uglјa.

Sitan ugalј sa kopa „Drmno“ odvozi se i za potrebe rada termoelektrane „Morava“ u Svilajncu. Za deset meseci prevezeno je ukupno 179.098 tona sitnog uglјa.

Proizvodnja uglјa je stabilna i u skladu sa potrebama rada i angažovanja termoenergetskih kapaciteta instalisanih u Kostolcu.

Rudarskim sistemima za otkrivanje uglјa, prema obrađenim podacima o proizvodnji otkrivke, u prošlom mesecu je otkopano 1,9 miliona kubika čvrste mase. Od početka godine otkopano je ukupno 27 miliona kubika čvrste mase.

 

KOMENTARIŠI