Primerenim odlaganjem kabastog otpada iz vlastitih domaćinstava sprečava se stvaranje divljih deponija i daje se doprinos čistijoj i zdravijoj okolini.

Otpad se ostavlja pored kontejnera (baštenski otpad uvezan ili u kesama) i ne iznosi izvan naznačenog termina. Ne odlaže se otpadni građevinski materijal (šut)!

TERMIN ODLAGANJA OTPADA
– svake subote –
od 18. MARTA do 27. MAJA

KOMENTARIŠI