Prvi put kod defektologa, šta treba da znam

Prvi put kod defektologa, šta treba da znam

Foto: Pixabay // ilustracija

Vašem detetu je preporučena procena defektologa. Šta to znači i kako izgleda?

Ukoliko i sami imate nedoumice na ovu temu, oftalmolozi i lekari različitih specijalnosti svakodnevno su na platformi za besplatne zdravstvene konsultacije Doktok. Posetite www.doktok.rs, napravite svoj profil i zakažite svoju konsultaciiju kod željenog stručnjaka.

Kod defektologa će Vaše dete najčešće uputiti lekar – pedijatar, dečiji neurolog ili psihijatar, mada se sve češće dešava da se roditelji sami jave defektologu za pomoć, što radi procene i prevencije, što zbog uočenih poteškoća u određenim sferama sposobnosti kod deteta.

Pri prvom susretu, defektolog će od Vas kao roditelja/staratelja deteta tražiti različite podatke koje ću navesti u produžetku, važno je da ih znate i imate pripremljene pred prvo viđanje sa defektologom.

Od postojeće medicinske dokumentacije dobro je da imate izveštaje neurologa i psihijatra (ukoliko je dete bilo na pregledu kod ovih specijalista). Naglasite defektologu ukoliko dete koristi neku vrstu medikamentozne terapije.

Defektolog će Vas pitati o dosadašnjem razvoju deteta, kao i o eventualnim faktorima rizika tokom trudnoće ili porođaja.

Koje su to važne informacije koje moramo da znamo?

Trudnoća i porođaj: da li je tokom trudnoće bilo specifičnih teškoća (krvarenja, eklampsija, rh inkopatibilija, uzimanje lekova), da li je dete rođeno u terminu, koliko je trajao porođaj i da li je bilo komplikacija.

Rani razvoj: da li su  postojale specifičnosti u prvih godinu dana sa uspostavljanjem ritma (spavanja, ishrane), usvajanje važnih miljokaza (sedenje, puzanje, hod, prva reč, prva rečenica, uspostavljanje kontrole sfinktera), hronične bolesti, senzorne poteškoće.

Defektolog će nakon perioda opservacije i određenih upitnika koje ćete popuniti, zajedno sa Vama postaviti ciljeve na kojima treba raditi u narednom periodu. Procena, kao i ciljevi koji se postavljaju su uvek individualni i usmereni samo na Vaše dete.

KOMENTARIŠI