Raščišćavanje terena za bagere: „Tarup“ seče šumu

Raščišćavanje terena za bagere: „Tarup“ seče šumu

Pored ove mašine, za raščišćavanje terena angažuje se i druga teška mehanizacija Površinskog kopa „Drmno“

Za potrebe seče više desetina hektara šume, koja se nalazi ispred fronta radova petog rudarskog sistema, kupljena je multifunkcionalna radna mašina sa guseničnim pogonom „tarup“. Reč je o mašini koja zamenom radnih elemenata može drobiti grane, seći stabla drveća, vaditi panjeve i korenje.

„Tarup“ je dosad očistio šumu, oko 100 metara u širini, koliko je neophodno za prvi prohod bagera koji radi na vršnoj jalovinskoj etaži. Pored ove mašine, za raščišćavanje terena angažuje se i druga teška mehanizacija Površinskog kopa „Drmno“.

KOMENTARIŠI