Za potrebe seče više desetina hektara šume, koja se nalazi ispred fronta radova petog rudarskog sistema, kupljena je multifunkcionalna radna mašina sa guseničnim pogonom „tarup“. Reč je o mašini koja zamenom radnih elemenata može drobiti grane, seći stabla drveća, vaditi panjeve i korenje.

„Tarup“ je dosad očistio šumu, oko 100 metara u širini, koliko je neophodno za prvi prohod bagera koji radi na vršnoj jalovinskoj etaži. Pored ove mašine, za raščišćavanje terena angažuje se i druga teška mehanizacija Površinskog kopa „Drmno“.

KOMENTARIŠI