Brežanski kanal, Foto: B.P.

Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za redovno održavanje i čišćenje Brežanskog kanala od gradskog hipodroma do uliva u Veliku Moravu u smislu neometane evakuacije površinskih i otpadnih voda, odnosno za usluge čišćenja kolektora za otpadne vode.

Ponude se mogu dostaviti do 25. marta u 12 časova.

Grad Požarevac je za ove namene u 2020. godini opredelio 6,37 miliona dinara bez PDV-a.

Foto: B.P.

Program čišćenja Brežanskog kanala za 2020. godinu podrazumeva košenje trave iznad profilnog dela kanala po 2 m sa obe strane kanala, zatim čišćenje otvorenog kanala od mulja, zasipa i rastinja na deonici od zatvorenog dela do izliva otpadnih voda kod fabrike stočne hrane u dužini od oko 950 m, čišćenje otvorenog dela kanala od mulja, zasipa i rastinja na delu kanala od izliva otpadnih voda kod fabrike stočne hrane do zaobilaznice u dužini od oko 1600 m, čišćenje otvorenog dela kanala od mulja, zasipa i rastinja na deonici od zaobilaznice do kraja kanala u dužini od 6807,5 m.

Program čišćenja Brežanskog kanala takođe obuhvata i upotrebu sredstava za rad za utovar i transport mulja, šiblja, trave i ostalog đubreta duž kanala kao i upotrebu pumpe za crpljenje vode, angažovanje radnika za razne radove u toku redovnog održavanja, uklanjanje krupnog otpada (uginule životinje, burad, delovi vozila i sl.).

KOMENTARIŠI