Raspisan tender za održavanje javne i kandelaberske rasvete u Požarevcu i Kostolcu...

Raspisan tender za održavanje javne i kandelaberske rasvete u Požarevcu i Kostolcu sa selima

Gradska uprava Grada Požarevca raspisala je javnu nabavku usluge održavanja javne i kandelaberske rasvete u Požarevcu i Kostolcu sa selima.

Nabavka je podeljena u tri partije – prva se odnosi na održavanje javne rasvete u Požarevcu sa selima, druga u Kostolcu sa selima, a treća na održavanje kandelaberske rasvete.

Procenjena ukupna vrednost javne nabavke je nešto više od 23,3 miliona dinara, bez PDV-a.

Rok za podnošenje ponuda je 11. februar.

KOMENTARIŠI