Foto: YT screenshot

Vest koja će obradovati stanovnike Požarevca u Ratarskoj ulici, ali i vozače koji su prethodnih godina zbog jako lošeg stanja ove ulice “skupljali točkove i ostale delove automobila po putu”.

Grad Požarevac je u subotu, 12. juna raspisao tender za prvu fazu rekonstrukcije Ratarske ulice u MZ “Burjan”.

Grad Požarevac je spreman da za ove namene izdvoji nešto više od 95 miliona dinara bez PDV-a.

Radovi koji su predmet javne nabavke izvodiće se u 2021. i 2022. godini u dve faze.

U prvoj fazi izvodiće se radovi u delu Ratarske – od ulice Partizanske do ulice Golubačke.  Ovi radovi izvodiće se u periodu od avgusta do oktobra 2021. godine.

Druga faza obuhvatiće radove u delu Ratarske – od ulice Golubačke do pruge. Ovi radovi izvodiće se u 2022. godini sa početkom radova po nalogu nadzornog organa.

Maksimalni rok za izvođenje svih radova ne može biti duži od 140 radnih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao.

Tender je otvoren do 2. jula.

KOMENTARIŠI