RATEL: Najmanje 30 dana unapred operator mora da obavesti o nameri da...

RATEL: Najmanje 30 dana unapred operator mora da obavesti o nameri da promeni uslove ugovora

Foto: Alxpin / ilustracija

RATEL je povodom povećanog broja prigovora na operatore elektronskih komunikacija u vezi sa izmenom uslova ugovora, odnosno sadržajem paketa, saopštio da je po zakonu obaveza operatora da pretplatnika najmanje mesec dana unapred obavesti o nameri da promeni uslove ugovora.

Taj rok je po zakonu obavezan i u slučaju jednostrane izmene uslova ugovora, kao i prava pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, preneo je Tanjug.

Pretplatnik ima pravo da po prijemu obaveštenja operatora o jednostranoj izmeni uslova ugovora podnese zahtev za raskid ugovora bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu sadržaja paketa i uslova za korišćenje usluga pod ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Zakon o elektronskim komunikacijama omogućava pretplatniku da na propisan način raskine ugovor sa operatorom elektronskih komunikacija ukoliko nije saglasan sa, između ostalog, promenama u pogledu specifikacije usluge odnosno sadržaja paketa koji koristi.

Ukoliko pretplatnik ne uspe da reši svoj problem sa operatorom, može uputiti prigovor RATEL-u, uz obavezno podnošenje dokaza da je prethodno pokušao da reši problem sa operatorom.

RATEL uzima u razmatranje blagovremene i potpune prigovore.

KOMENTARIŠI