Promenjena pravila za prenos broja telefona u drugu mrežu

Promenjena pravila za prenos broja telefona u drugu mrežu

Foto: Pixabay // ilustracija

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža i Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji počeli su da se primenjuju od 1. avgusta 2023. godine, objavilo je Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Kako dodaju, RATEL je doneo ove pravilnike u nameri da se korisnicima olakša i ubrza prenos broja, a operatorima pruži mogućnost da između sebe efikasnije sprovode postupak prenosa.

– Analizirajući dosadašnju praksu, kao i iskustva korisnika i operatora u primeni prethodnih pravilnika, prepoznate su mogućnosti za unapređenje postupka prenosa broja. Neke od novina u odnosu na prethodne odredbe odnose se, između ostalog, na mogućnost da se zahtev za prenos broja podnosi elektronski, zatim na skraćenje rokova u postupku prenosa, kao i na preciznije definisanje odredaba koje su zbog različitog tumačenja dovodile do odbijanja i otežavanja postupanja po zahtevu za prenos. Dalje, izričito je propisano da je prenos broja za korisnike besplatan, mada se i u dosadašnjoj praksi prenos broja nije naplaćivao – piše u saopštenju.

Da bi se korisnicima olakšao i ubrzao postupak prenosa broja, propisano je da se subota računa kao radni dan, što znači da se subotom može podneti zahtev za prenos broja i da se subotom vrše prenosi. Uvedena je mogućnost da se najviše do 30 dana unapred zakaže prenos broja, sa tačno određenim datumom.

Za poslovne korisnike sa mnogo telefonskih brojeva važno unapređenje je da operatori imaju obavezu da tim korisnicima dostave podatke o svim njihovim telefonskim brojevima, uz podatke o ugovoru i datumu isticanja ugovora za svaki od brojeva.

Izmene koje donose nova pravila postupka prenosa broja u fiksnim i mobilnim mrežama podrazumevaju i izmene u funkcionisanju Centralne baze prenetih brojeva koju vodi RATEL i koja je ključna za funkcionisanje prenosivosti brojeva. Imajući u vidu složenost postupka, neophodna su bila i odgovarajuća prilagođavanja u sistemima svih operatora (4 mobilna operatora + 22 fiksna operatora). Naime, zbog potrebe prilagođavanje internih procedura operatora novim pravilima bilo je potrebno ostaviti razuman rok od usvajanja do početka primene donetih pravilnika.

KOMENTARIŠI