RATEL: Smanjite korišćenje zahtevnih aplikacija i video-striming

RATEL: Smanjite korišćenje zahtevnih aplikacija i video-striming

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije saopštava da je internet saobraćaj povećan i preporučuje nekoliko mera kako bi internet bio dostupan što većem broju korisnika.

Na rast internet saobraćaja uticala je činjenica da veliki broj zaposlenih radi od kuće, kao i internet nastave usled situacije sa koronavirusom.

Navode da operatori elektronskih komunikacija ulažu napore da obezbede normalno funkcionisanje fiksnih i mobilnih komunikacionih mreža i potrebne kapacitete, a ukazuju i na to da bi korisnici svojim ponašanjem na mreži mogli da pomognu kako bi se ublažile posledice aktuelne situacije.

Preporuka je da se tokom radnog vremena, kada je intenzivan rad od kuće, smanji korišćenje aplikacija i usluga koji zahtevaju velike protoke, kao što je video-striming.

Takođe je potrebno izbegavati slanje većih dokumenata u prilozima mejlova (bolje je navoditi linkove ka njima, ako je moguće), izbegavati onlajn igrice u ovom periodu i sve druge aplikacije koje zahtevaju veliki protok podataka.

Od izuzetne je važnosti da internet bude dostupan što većem broju korisnika i zato je potrebno odgovorno postupanje svih, u suprotnom, ukoliko dođe do preopterećenja mreže može se dogoditi da operatori ne mogu da garantuju odgovarajući kvaltet za neke od aplikacija.

RATEL će u saradnji sa operatorima kontinuirano pratiti stanje u Republici Srbiji u oblasti elektronskih komunikacija i o tome obaveštavati korisnike i operatore.

KOMENTARIŠI