Rekultivacija degradiranog zemljišta na PK „Drmno“: Uređenje novih 48 hektara

Rekultivacija degradiranog zemljišta na PK „Drmno“: Uređenje novih 48 hektara

Poseban akcenat stavljen na čuvanje šumske gazdinske jedinice Površinskih kopova „Kostolac“ i održavanje šumskih puteva u dužini od 20 kilometara.

Na unutrašnjem odlagalištu Površinskog kopa „Drmno“ počinju radovi na uređenju degradiranih površina. Na kosinama treće jalovinske etaže sadiće se bagrem na pripremljenoj površini od 20 hektara. Biološkom rekultivacijom radnih delova odlagališta biće tretirana površina od 28 hektara. Radovi su povereni zaposlenima privrednog društva „RIO“ iz Kostolca.

− Na ravnim površinama unutrašnjeg odlagališta prvo će se raditi predsetvena priprema zemljišta, a optimalni rok za sadnju lucerke je avgust − rekao je Velimir Damnjanović, samostalni inženjer za biološku rekultivaciju. On je dodao da, pored uređenja tih površina, sledi i održavanje zasada gazdinske jedinice Površinskih kopova „Kostolac“.

Prema njegovim rečima, planirano je da se pošumi površina od osam hektara gazdinske jedinice koja je ogoljena, a u planu je i proredna seča stabala u okviru desetog kvarta na površini od 1,1 hektara.

Mladice bagrema, Foto: Energija Kostolac

− Kompletna seča stabala biće urađena na prostoru od 37 ari koji je bio zahvaćen požarom. Na ovom mestu biće zasađene nove sadnice crnog bora, a na mestima gde se radi proredna seča planirana je sadnja eko-topola, koje ne izazivaju polenske alergije jer ne cvetaju. U okviru održavanja postojećih zasada, u ovom prolećnom delu godine nastaviće se sa negom starih zasada, pre svega paulovnije na spoljnom odlagalištu i voćnjaka u smislu freziranja zemljišta, čišćenje od korova, kao i prolećno prskanje voćnjaka. Dosadašnja iskustva pokazuju da je zemljište na oglednom zasadu paulovnije veoma pogodno za sadnju te vrste drveta jer je bazno − rekao je Damnjanović.

I ove godine, kako nam je rečeno, akcenat će biti stavljen na čuvanje šumske gazdinske jedinice Površinskih kopova „Kostolac“ i održavanje šumskih puteva u dužini od 20 kilometara.

− Zasađena paulovnija je dostigla visinu od pet metara. Ogledni zasad paulovnije na površini od 3,5 hektara, koji je formiran na spoljnom odlagalištu Površinskog kopa „Drmno“, uspešno se razvija. Za tri godine drveće je dostiglo visinu između 4,5 i pet metara. Ovaj rezultat postignut je bez sistema za navodnjavanje i nekog većeg održavanja. U povoljnijim uslovima, uz sistem za navodnjavanje, procene su da bi zasadi paulovnije dostigli prosečnu visinu od oko sedam metara − rekao je Damnjanović.

KOMENTARIŠI