Deo transportera po novoj trasi, Foto: Energija Kostolac

Veliki posao treba uraditi u relativno kratkom roku. Cilj je podizanje pogonske spremnosti i pouzdanosti rudarske mehanizacije opreme i postrojenja za rad u narednom periodu.

Remont osnovne rudarske mehanizacije i opreme koja je angažovana na iskopavanju uglja na Površinskom kopu „Drmno“ počeo je krajem maja i trajao je do 23. juna.

Foto: Energija Kostolac

Planom remontnih aktivnosti obuhvaćena su tri bagera: „SchRs 800“, „SRs 400“ i „SRs 470“ i četiri samohodna transportera sa utovarnim kolicima. Pored njih, biće remontovano 10 transportera sa gumenom trakom u ukupnoj dužini oko 10 kilometara.

– Na otklanjanju uočenih nedostataka na bagerima rade zaposleni Privrednog društva „Proizvodnja, remont i montaža“ iz Kostolca i radnici službi održavanja PK „Drmno“. Remont transportera obaviće zaposleni kopa „Drmno“ – rekao je Zoran Stojković, upravnik sektora mašinskog održavanja na kopu „Drmno“. – Predviđeno je da se otklone nedostaci na opremi i postrojenjima na drobilani, dopremi, deponiji, raspodelnom bunkeru i na četiri transportera na veznom sistemu kojima se ugalj transportuje prema kostolačkim termoenergetskim kapacitetima. Na ovim poslovima angažovani su radnici službe održavanja na drobilani i „Kosovo Obilić“.

Foto: Energija Kostolac

Stojković ističe da je reč o velikom poslu koji treba uraditi u relativno kratkim rokovima. Cilj je podizanje pogonske spremnosti rudarske mehanizacije, opreme i postrojenja za rad u narednom periodu. Na početku remonta obišli smo radnike angažovane na remontu osnovne rudarske mehanizacije na kopu „Drmno“.

Tomislav Nestorović, rukovodilac rudarskih aktivnosti tokom remonta ugljenog sistema, kaže da je remont počeo 28. maja i trajao 25 kalendarskih dana.

Foto: Energija Kostolac

– Vremena je malo i svaki sat je dragocen. To znači da se radi po 12 sati radnim danima, a od sedam do 15 časova tokom vikenda. Sve mašine koje su u remontu: tri bagera i četiri pretovarne mašine, grupisali smo na remontnom platou koji je prethodno urađen, veličine 200 x 50 metara. Na taj način uspeli smo da izbegnemo prazan hod kako bismo dobili na efikasnosti rada. Izvođačima radova mašine su praktično nadohvat ruke. S druge strane, obezbedili smo dovoljno prostora za rad pomoćne mehanizacije, u prvom redu dizalica. Na startu remonta pratila nas kiša, što objektivno otežava rad zaposlenima, ali posao se radi u skladu sa predviđenom dinamikom. Imali smo u jutarnjim časovima problema sa dovozom ljudi do radnog mesta zbog raskvašenih puteva, ali i to je prevaziđeno. Važno je da je remont urađen kvalitetno i na vreme. Po završetku remonta kreće nova proizvodna sezona, idemo u nove radne pobede sa ispravnim mašinama – obećava Nestorović.

Vladimir Marković, šef Službe pripremnih radova na kopu „Drmno“, kaže da zaposleni imaju mnogo obaveza na rekonstrukciji transportnog sistema.

Foto: Energija Kostolac

– Potpuno smo uklonili traku UZ-1, ugljena zbirna broj 1, urađena je nova trasa i ponovno vraćamo sekcije na novu trasu. Morali smo da pomerimo etažni transporter U1/2 i postavimo betonski most preko trake UZ-1, koji služi za prelazak teške i lake mehanizacije. Na taj način izbegli smo komunikacijski put ispod trake UZ-1 kako je to ranije bilo. Trasom preko mosta olakšavamo i ubrzavamo prevoz radnika i mašina do svog odredišta u ovoj zoni kopa. Radimo sa dve grupe u službi, sa radnim vremenom od po 12 sati, a ostali zaposleni završavaju poslove u tekućoj proizvodnji. Nepovoljni vremenski uslovi na startu remonta nisu nas omeli da ispoštujemo dinamiku predviđenih radova. Sve su to ljudi sa višedecenijskim iskustvom i prekaljeni radnici koji su navikli da rade i po kiši, snegu, košavi i suncu – rekao je Marković.

U skladu sa planom

Dosta posla ima i na otkopnoj mehanizaciji i pomoćnim mašinama. Dragan Milošević, rukovodilac radne jedinice Remont i montaža rudarske opreme i mehanizacije PD „Proizvodnja remont i montaža“, objašnjava koji su to najvažniji i obimni poslovi.

Foto: Energija Kostolac

– Na bageru „SRs 470“ to je vaganje mašine, korekcija balasta u protivtegu i zamena užeta na vitlu za dizanje i spuštanje katarke. Na bageru „SRs 400“ zamenićemo oba ležaja na radnom točku i popravićemo pogon transporta. Na bageru „SchRs 800“ saniraćemo naprsline na P ramu i na istovarnoj katarci, zamenićemo sve ušice na radnom točku. Osim toga, zameniće se reduktori, bubnjevi… Na pretovarnim mašinama saniraće se kvarovi na transportnom sistemu i okretima prijemno-istovarne katarke – kaže Milošević i dodaje da se na terenu nalazi oko 65 njihovih radnika.

Kiša ne smeta, Foto: Energija Kostolac

– Objektivno, vremenski uslovi na startu remonta jesu otežali rad, ali uglavnom je posao urađen u skladu sa planom remontnih aktivnosti – rekao je Milošević.

KOMENTARIŠI