Foto: A.K.

U ponoć je istekao rok za predaju izbornih lista, a 1. decembar je krajnji rok za utvrđivanje zbirne liste za izbore 17. decembra. Do sada je za parlamentarne izbore proglašeno 15 lista.

Građani mogu do 1. decembra, kada se zaključuje birački spisak za izbore 17. decembra, da podnesu zahtev opštinskoj ili gradskoj komisiji za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku.

Prema Rokovniku za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Republičke izborne komisije (RIK), rok za donošenje rešenja o zaključenju biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača je 1. decembar.

Rešenje o zaključenju biračkog spiska RIK će dostaviti 2. decembra, posle čega se objavljuje u Službenom glasniku, a overeni izvodi iz biračkog spiska RIK-u se dostavljaju do 3. decembra u ponoć.

Posle 1. decembra zahtev za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku može se podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 2. do 13. decembra u ponoć, a Ministarstvo izmene mora poslati RIK-u do 14. decembra u ponoć.

Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića koji se štampa mora biti doneta 24 sata od donošenja odluke o objavljivanju ukupnog broja birača.

Pozivi za glasanje moraju se dostaviti najkasnije 11. decembra, kao i izborni materijal za biračke odbore u inostranstvu, dok se lokalnim izbornim komisijama materijal dostavlja do 12. decembra, a biračkim odborima do 15. decembra.

Podnosioci proglašenih lista imaju rok do 9. decembra da dostave predloge za imenovanje člana i zamenika člana i za prošireni sastav Republičke izborne komisije i za prošireni sastav lokalne izborne komisije.

Podnošenje prijava za posmatranje izbora za domaće posmatrače otvoreno je do 9. decembra, a za strane posmatrače do 6. decembra.

Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 17. decembra istekao je u ponoć, ali se liste mogu povući ili kandidati izostaviti sa proglašene liste do dana utvrđivanja zbirne izborne liste, odnosno do 1. decembra.

Predizborna tišina počinje da teče 14. decembra u ponoć i traje do 17. decembra u 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta.

KOMENTARIŠI