Foto: Urban City // B.P.

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističkoarhitektonsku razradu lokacije za izgradnju Skladišta za poljoprivrednu mehanizaciju, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 20367/1 K.O. Požarevac u Požarevcu u ulici Đure Đaković bb, izrađenog od strane Projektnog biroa „MS DOM“ iz Salakovca.

Investitor urbanističkog projekta je Glišić Bojan.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od sedam dana počev od 05.12.2023. godine zaključno sa 11.12.2023. godine u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Manuela Janković, diplomirani inženjer arhitekture.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove u pisarnici gradske uprave.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 212 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 012/539-793.

KOMENTARIŠI