SA NOVOM / BEZ NOVE zdravstvene knjižice od 1. januara – OVU...

SA NOVOM / BEZ NOVE zdravstvene knjižice od 1. januara – OVU SU SVE VARIJANTE

Krajnji rok za podnošenje zahteva za izdavanje elektronske kartice zdravstvenog osiguranja je 31. decembar. Ipak, ako zahtev ne podnesete do tada, nećete ostati bez lekarske pomoći u slučaju bolesti.

Oni koji pre Nove godine podnesu zahtev, a ne dobiju pre 1. januara novu elektronsku knjižicu, lečiće se na osnovu stare zdravstvene knjižice ukoliko je overena.

  • Ako imate overenu zdravstenu knjižicu i niste podneli zahtev za karticu kod lekara možete sa starom zdravstvenom knjižicom.
  • Ako imate overenu zdravstenu knjižicu i podneli ste zahtev za karticu kod lekara možete sa sa starom zdravstvenom knjižicom.
  • Ako nemate overenu zdravstenu knjižicu i podneli ste zahtev za karticu kod lekara možete Potvrdom.
  • Ako nemate overenu zdravstenu knjižicu i niste podneli podneli zahtev za elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja možete da se lečite o svom trošku.

U slučaju, da zdravstvena knjižica ističe 31. decembra, a građanin nije podneo zahtev za elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja treba da overi staru zdravstvenu knjižicu a zatim da podnese zahtev za karticu zdravstvenog osiguranja ili samo da podnese zahtev za karticu na osnovu kojeg će u ispostavi dobiti obrazac Potvrde na osnovu kog će moći da se leči.

Potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite izdaje nadležna Ispostava RFZO za sva osigurana lica kojima je zdravstvena knjižica istekla a zdravstvena kartica još nije izrađena, bez obzira da li su zahtev za izdavanje kartice podneli na šalteru RFZO ili elektronski preko portal e-uprava.

foto: BLIC

Ako ste zaposleni ne morate sami da podnosite zahtev za karticu. U najvećem broju slučajeva poslodavac za zaposlene i članove porodice zaposlenih podnosi zahtev za izdavanje kartica. Zahtev za izdavanje potvrde za zaposlene takođe podnosi poslodavac.

– Navedeno je i preporučljivo zbog manjeg priliva stranaka i činjenice da zahtev poslodavac može podneti i putem mejla upućenog matičnoj filijali na obrascu koji se može preuzeti na sajtu RFZO. Nije smetnja da zaposleni sam za sebe i članove svoje porodice podnese zahtev za izdavanje zdravstvene kartice – navode u RFZO.

Takođe, obaveza poslodavca je da za zaposlene i članove njihovih porodica podnese zahtev za overu isprave o osiguranju, bez obzira da li zaposleni ima izdatu zdravstvenu knjižicu ili zdravstvenu karticu.

– Sam zaposleni ne može podneti zahtev za overu zdravstvene knjižice, odnosno kartice, jer je to u isključivoj nadležnosti poslodavca i overa zavisi od raspoloživog podatka da li poslodavac redovno izmiruje dospele doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili ne – objašnjavaju iz RFZO-a.

Nove elektronske zdravstvene kartice mogu se dobiti na 180 lokacija RFZO u Srbiji, a svi direktori filijala produžiće radno vreme u skladu sa potrebama. Novom uslugom podnošenja zahteva na portalu eUprave predviđena je i mogućnost dostave novog dokumenta na adresu na kojoj je podnosilac zahteva prijavljen u bazi RFZO i ta adresa će biti ponuđena kao opcija prilikom popunjavanja zahteva.

 

KOMENTARIŠI