Foto: Urban City / B.P.

Svi kapaciteti javnobeležničkih kancelarija angažovani su u overi potpisa birača za predstojeće parlamentarne izbore, kao i za lokalne izbore u pojedinim mestima, a na zahteve se odgovara u skladu sa redosledom prijema, saopštila je Javnobeležnička komora Srbije.

Javnobeležnička komora Srbije saopštila je da su njihove kancelarije širom Srbije otvorene za prijem zahteva za overu potpisa, te da na tom poslu rade iako je državni praznik.

Dodaju da je svih 225 kancelarija angažovalo, pored beležnika, i 740 javnobeležničkih pomoćnika, pripravnika i saradnika, koji izlaze na teren po redosledu prijema zahteva. Pravnicima, kako navode, pomaže i administrativno osoblje.

“Za sada nije zabeležen nijedan slučaj otkazivanja, a ima više kancelarija u Srbiji koje još nisu primile nijedan zahtev za overu potpisa birača. Nakon navoda koalicije ‘Moramo’ da su neki javni beležnici otkazali overe ovoj koaliciji, JKS je utvrdila da je ova koalicija zakazala overe u nekoliko kancelarija. Između ostalog, zakazana je overa u samo jednoj od postojeće tri javnobeležničke kancelarije u Šapcu, koja je na teren uputila dvoje ovlašćenih overitelja”, piše u saopštenju.

Napominju da javni beležnici sprovode overu potpisa birača za predstojeće izbore u skladu sa zakonom i pravilnicima, te da su, prema propisima, javni beležnici dužni da vrše overu potpisa birača i za vreme državnog praznika, kad počnu da teku rokovi za vršenje izbornih radnji.

To je, ističu, “apsolutno ispoštovano”, a na internet portalu JKS je, na dan raspisivanja izbora, objavljena informacija o radnom vremenu svih kancelarija za vreme državnog praznika.

Šta mora da sadrži zahtev

Političke stranke koje podnose zahtev za overu potpisa birača za podržavanje izbornih lista dužne su da kancelariji javnog beležnika podnesu pisani zahtev radi obavljanja službene radnje van javnobeležničke kancelarije.

To moraju uraditi lično u kancelariji, a zahtevi elektonskom poštom ili telefonom ne mogu biti uvaženi, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, zahtev mora da sadrži tačno označeno mesto i datum obavljanja overe potpisa. Takođe, prostorije u kojima će se obavljati overa potpisa moraju da ispunjavaju minimum uslova kako bi se obezbedilo zakonito i kvalitetno obavljanje ove službene radnje. Mesto gde se obavlja overa mora biti na teritoriji službenog sedišta javnog beležnika, odnosno na području osnovnog suda za koje je imenovan javni beležnik.

“Javni beležnik koji prima te zahteve, zavodi ih hronološki, i tačno naznačava i datum i vreme primljenog zahteva. Javni beležnici, takođe, hronološki, u skladu sa primljenim zahtevima, izlaze na teren, jer, jasno – po zakonima fizike, ne mogu biti na dva i više mesta u isto vreme”, saopštila je Komora.

30 dinara po potpisu

Prema Pravilniku koji je donelo Ministarstvo pravde, javnom beležniku pripada naknada od 30 dinara, uključujući PDV, po potpisu birača koji podrži izbornu listu za narodne poslanike i izbornu listu za gradske odbornike.

Nema nikakvih dodatnih troškova kod javnih beležnika za političke stranke i pokrete koji podnesu zahtev za overu potpisa birača, jer javni beležnik nema pravo da naplaćuje naknadu drugih troškova pri overi potpisa za kandidovanje na izborima, poput rada van radnog vremena, terenskog rada ili dnevnica.

“Javnobeležnička komora je uverena da će javni beležnici obaviti posao overe potpisa birača bez primedbi na efikasnost i zakonitost ovog procesa, kao što su to činili i u prethodnih nekoliko izbornih ciklusa”, navodi se u saopštenju.

Istaknuta je i potreba da ostali poslovi u javnobeležničkim kancelarija širom Srbije budu obavljani bez većih zastoja.

U skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, kao i Zakonom o lokalnim izborima, izjava birača da podržava izbornu listu overava se kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

U opštinama, odnosno gradovima gde nisu imenovani javni beležnici, izjavu birača da podržava izbornu listu može overiti i osnovni sud, sudska jedinica ili prijemna kancelarija osnovnog suda.

KOMENTARIŠI