Sa Površinskog kopa „Drmno“: Dobra iskustva sa najmlađim rudarskim sistemom

Sa Površinskog kopa „Drmno“: Dobra iskustva sa najmlađim rudarskim sistemom

Foto: Energija Kostolac

U prošloj godini, šestim rudarskim sistemom ostvarena proizvodnja od 10.834.373 kubna metra jalovine, što predstavlja 23 procenta od ukupno ostvarene proizvodnje otkrivke na kopu „Drmno“, koja je u prošloj godini iznosila 47.006.801 kubni metar.

Najmlađa rudarska otkopna mehanizacija na Površinskom kopu „Drmno“, koja se eksploatiše u okviru šestog jalovinskog sistema, predstavlja značajan oslonac u proizvodnji otkrivke. Ovu konstataciju potvrđuje i podatak da je u prošloj godini šestim rudarskim sistemom ostvarena proizvodnja od 10.834.373 kubna metra jalovine, što predstavlja 23 procenta od ukupno ostvarene proizvodnje otkrivke na kopu „Drmno“, koja je u prošloj godini iznosila 47.006.801 kubik.

Krajem aprila završen je planirani redovni servis otkopne mehanizacije i opreme po ugovoru i sistem je nakon toga počeo s radom.

– Tokom proteklog aprila, s obzirom na to da je sistem još u garanciji, radilo se na otklanjanju uočenih nedostataka i ispitivanju vitalnih delova kako na bageru SchRs 1400, tako i na odlagaču PA 200/2000. Uporedo sa ovim aktivnostima zamenjeni su i potrošni elementi na mašinama. Servisni zastoj iskorišćen je i za rekonstrukciju transportnog sistema. Urađeni su pomeranje i produžetak transportnog sistema u dužini od oko 1.400 metara na zapadnoj strani kopa i zamenjena je jedna pogonska stanica da bi se pratio redosled transportera – rekao nam je Aleksandar Pantić, šef šestog BTO sistema. – Kompletan šesti rudarski sistem u dosadašnjem radu pokazao se kao veoma dobar i efikasan. Do sada nismo imali nekih većih problema u radu i verujem da će ovaj sistem ostvarivati još bolju proizvodnju u periodu pred nama.

U januaru ove godine bagerom smo ostvarili prosečan mesečni kapacitet od 3.700 kubika na čas, što je veoma dobar rezultat u trenutnim uslovima. Odlagač bez problema prima i odlaže sve otkopane mase, tako da, generalno, sistem dobro funkcioniše. Sistem je u potpunosti kompletiran s ljudstvom koje ga opslužuje. – To je sada spoj mladosti i iskustva. Novi zaposleni su potpuno obučeni za poslove na kojima rade, a neki od njih su već sa mesta KV pomoćnika postali drugi bageristi – kaže Pantić.

Veljko Milutinović, drugi bagerista, jedan je od mlađih radnika na ovom sistemu.
– Radim godinu i po dana na bageru i objektivno nisam očekivao da ću tako brzo biti stavljen u vatru i da upravljam ovako savremenom i moćnim bagerom. Uslovi rada su odlični. U prostranoj kabini ima dosta elektronike, panela, kamera na kojima se prikazuju sve informacije tokom rada bagera, što olakšava rad. Sve informacije imamo kao na dlanu – objasnio je Milutinović. – Bager se u dosadašnjem radu pokazao odlično, a verujem da će u narednom periodu ovaj sistem ostvarivati još veću proizvodnju. Radimo timski, međuljudski odnosi su dobri, što sveukupno stvara dobru radnu atmosferu koja podstiče na ostvarivanje još boljih rezultata rada.

Dejan Nikolić, VK bagerista, sa radnim stažom od dvanaest i po godina, do sada je na Površinskom kopu „Drmno“ radio na dva odlagača.

– Ovo mi je treći odlagač na kome radim i mogu da kažem da se u dosadašnjem periodu eksploatacije odlagač PA 200/ 2000 pokazao kao dobar – kaže Nikolić. –Uslovi rada su veoma dobri. Veći je prostor u kabini, ima dosta elektronike, tako da u svakom trenutku mogu videti šta se dešava sa odlagačem i svim drugim parametrima tokom rada. Preglednost iz kabine je dodatno pojačana dobrim kamerama, tako da imamo potpuni pregled situacije na terenu sa odlagača. Sve u svemu, mogu pohvaliti ovaj odlagač. Inače, u smeni mašinu opslužuje pet radnika mašinske i rudarske struke, a po potrebi dolaze zaposleni i iz elektroslužbe kopa „Drmno“.

KOMENTARIŠI