Saopštenje za javnost Narodne stranke Požarevac

Saopštenje za javnost Narodne stranke Požarevac

Foto: Narodna stranka

Narodna stranka Požarevac prosledila je lokalnim medijim saopštenje za javnost koje prenosimo u celosti.

“U skladu sa skorašnjim događajima, a vezanim za takozvane demokratske izbore u opštini Zaječar, Narodna stranka Požarevac daje sledeće saopštenje.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović je na nezakonit i nedemokratski način učestvovao, na sam dan izbora, u prikupljanju glasova na teritoriji opštine Zaječar. Samim tim je prekršio ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA (STAV 1 OSNOVNE ODREDBE, ČLAN 3, objavljen u sl. gasniku RS, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 i 68/2020). Ovaj član zakona glasi ovako:

Građani biraju odbornike na osnovu slobodnog, opšteg i jednakog izbornog prava. Izborno pravo građanin ostvaruje neposredno, tajnim glasanjem. Niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, sprečava ili primorava građanina da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog glasanja ili da od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao.

Da li je samim tim doveo u pitanje i svoju poziciju gradonačelnika? U danima koji pretdhode pregovorima vladajuće koalicije sa opozicijom ovo sigurno nije put kojim se ide. Dakle, oni i dalje žele apsolutnu vlast po bilo koju cenu i ne brinu o načinu na koji će doći do nje. Narodna stranka Požarevac oštro osuđuje ovaj potez gradonačelnika i zahteva podnošenje odgovornosti gradonačelnika grada Požarevca.

Pitanje koje se samo nameće jeste da li Gradončelnik, građanima Požarevca daje uzor da se zakon ne treba poštovati, ili sebe svrstava iznad istog???, navodi se u saopštenju.

KOMENTARIŠI