Sednica skupštine Gradske opštine Kostolac: Usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta

Sednica skupštine Gradske opštine Kostolac: Usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta

Na 23. redovnoj sednici Skupštine Gradske opštine Kostolac, održanoj 15. novembra, većinom glasova odbornika usvojen je devetomesečni Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac.

Pre početka sednice predsednik Skupštine, Nenad Marković, na osnovu obaveštenja koje je dobio konstatovao je da su odbornici Vladimir Vila i Miroljub Nikolajević izašli iz odborničkog kluba Demokratske stranke i da će do kraja mandata ostati samostalni odbornici u Skupštini Gradske opštine Kostolac.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, odbornici Skupštine Gradske opštine Kostolac nastavili su rad po dnevnom redu koji je sadržao samo jednu tačku – Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za period od 1. januara do 30. septembra 2017. godine.

Prema izveštaju u prvih devet meseci ove godine prihodi budžeta, od planiranih 323.483 hiljade na godišnjem nivou, ostvareni su sa 44,22%, što je 143.046 hiljada dinara u apsolutnom iznosu. U istom periodu rashodi su dostigli iznos od 145.607 hiljada dinara ili 43,62% u odnosu na planiranih 333.841 hiljada dinara. Ovaj procenat značajno će se uvećati u poslednjem kvartalu budžetske godine, kada se okončava najveći broj planiranih investicija.

Najveće učešće u strukturi planiranih prihoda i primanja budžeta Gradske opštine Kostolac za prvih devet meseci imaju transferi od drugih nivoa vlasti sa 319.030 hiljade dinara, koji su ostvareni u iznosu od 44,22%.

U odnosu na prethodni Izveštaj, za prvih šest meseci 2017. godine, plan ovih prihoda uvećan je za 3.277 hiljada dinara na osnovu Ugovora koje je Gradska opština Kostolac zaključila sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na ime izvođenja javnih radova.

Tekući transfer u posmatranom periodu ostvaren je 62,01%, kapitalni 31,36% u odnosu na planirani, a kako je navela Zdenka Radosavljević, viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac , prihodi od prodaje dobara i usluga, koje ostvaruje Kulturno – sportski centar „Kostolac“, ostvareni su sa 67,6% u odnosu na planirane.

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić, obrazložio je Izvršenje budžeta za devetomesečni period, a zatim se osvrnuo na rezultate rada ove lokalne vlasti, kao i na značajne investicije koje su realizovane na teritoriji kostolačke opštine.

Za naše najmlađe sugrađane izgradili smo: Niveino igralište, igrališta: kod Dragulja, u naselju Kanal, u ulici Veljka Dugoševića, u gradskom parku, iza EKON zgrade upotpunili sadržaj, u Jadranskoj ulici, u vrtiću Majski cvet, u Kozaračkoj ulici, u ulici Partizanskoj, u Porti Crkve, rekonstruisali igrališta u naselju Petka i Ostrovo i Sarajevskoj ulici.

Izgrađeno je dosta puteva na teritoriji Gradske opštine Kostolac, a kao veće kapitalne investicije Savić je naveo rekonstrukciju Partizanske ulice, Industrijske, Nikole Graonića i Dositejeve, deo Porečke ulice, Trg bratstva i jedinstva sa parking prostorom, dok je u porti Crkve Svetog Maksima Ispovednika asfaltiran prilaz od kapije do dela koji je popločan. Značajno je napomenuti i rekonstrukciju puta kroz selo Kostolac (Kapetana Todića i Kobalova), rekonstrukciju Solunske i Zelengorske ulice u Starom Kostolcu, rekonstrukciju samog centra Petke i ulice JNA do centra sela i Lole Ribara i Moše Pijade. Pored navedenih ulica rekonstruisan je deo puta Kostolac – Ostrovo, a izvršena je i rekonstrukcija puta u naselju Đipište u selu Ostrovu.

Takođe u Ostrovu urađene su i ulice Lole Ribara 1 i 2 i Vase Pelagića, a u saradnji sa Naftnom industrijom Srbije i gradom Požarevcem urađena je izgradnja puta od centra Ostrova ka gasnoj stanici.

U Klenovniku su asfaltirane sledeće ulice: Borislava Grujića, Cara Dušana, Svetislava Milovanovića, Kosovska, Bože Dimitrijevića i Dušana Stojanovića.

Takođe je rekonstruisan i deo ulice Bože Dimitrijevića sa trotoarima sa leve i desne strane, izvršena je adaptacija Osnovne škole „Jovan Cvijić“ u vrednosti od 100 miliona dinara, adaptiran je Dom omladine, kostolačka sportska hala, a u toku je izgradnja multifunkcionalnog prostora, najsavremenijeg igrališta na lokaciji između Osnovne škole, stadiona i Doma omladine. Pored toga urađen je i projekat rekonstrukcije tribina i atletske staze na stadionu u Kostolcu.

Od redovnog održavanja predsednik Savić je naveo da je svake godine po nekoliko puta rađeno nasipanje, ravnanje neasfaltiranih i nekategorisanih puteva u svim naseljima. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Karađorđevoj ulici je takođe jedna od realizovanih kapitalnih investicija, a u planu je da se u narednoj godini izvrši kompletna rekonstrukcija Karađorđeve ulice, sa trotoarima, sve do novog kružnog toka na raskrsnici Kostolac – Selo Kostolac.

Nastavljeno je investiranje u jedan od najvećih energetskih projekata, a to je izgradnja toplifikacione mreže u naseljima Petka, Didino naselje, Kolište i Kanal, a urađen je i deo projekta za toplifikaciju sela Ostrovo. Ostaje da se uradi druga faza projekta za toplifikaciju Ostrova i time će biti zaokružena kompletna infrastruktura toplifikacione mreže na teritoriji Gradske opštine Kostolac.

Govoreći o kapitalnim investicijama Savić je istakao da je lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom turizma, trgovine i telekomunikacija, gradom Požarevcem i tadašnjom direkcijom izgradila pontonsko pristanište sa šetalištem kod restorana Dragulj, na kome je postavljena javna rasveta i urbani mobilijar. Trenutno se za to područje radi plan detaljne regulacije i u planu je da se kroz izradu projekta dodaju još neki sadržaji.

Značajno je napomenuti da je u Kostolcu obnovljen urbani mobilijar – korpe i kante, rekonstruisana fontana, ali i gradska pijaca, koja je dobila novi i lepši izgled, a u pojedinim delovima grada urađena je i rekonstrukcija niskonaponske mreže i ulične rasvete. Savić je dodao da je u cilju unapređenja zaštite životne sredine lokalna samouprava obezbedila i nove kontejnere, koji su građanima olakšali odlaganje komunalnog otpada.

Lokalna samouprava je poslednjih godina značajna sredstva uložila u uređenje gradske plaže „Topoljar“, kako bi svim građanima kostolačke opštine omogućila prijatniji boravak tokom letnje sezone. Obezbeđene su ležaljke i suncobrani, potpuno su renovirana dva javna toaleta sa kabinama za presvlačenje i postavljeni novi tuševi. Takođe su rekonstruisani tereni za sportove na pesku – fudbal, rukomet i odbojku, postavljen je i video nadzor, a izgrađeno je i šetalište koje je osvetljeno led rasvetom, koja je ispunila sva očekivanja i pokazala visok aspekt ekonomičnosti.

Tokom svog izlaganja Ivan Savić se osvrnuo i na značajne posete visokih zvaničnika Gradskoj opštini Kostolac, a od najznačajnijih naveo posetu ambasadora Slovenije Franca Buta, nadbiskupa Stanislava Hočevara, ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, posetu tadašnjeg ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandra Vulina i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasima Ljajića.

– U poslednjih nekoliko godina primetan je veliki napredak, a sve je to rezultat velikog zalaganja, inzvanredne saradnje sa gradom Požarevcem, ali i veoma konstruktivne opozicije – rekao je na kraju svog obraćanja predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić, obećavajući odbornicima, ali i građanima kostolačke opštine, da će i u narednom periodu nastaviti da rade istim tempom, da neće posustati, kako bi Kostolac nastavio sa trendom razvoja.

Ukupni rashodi i izdaci

– Izvršenje budžeta direktnog korisnika Predsednik i veće Gradske opštine Kostolac iznosi 59,20%.
– Izvršenje budžeta direktnog korisnika Skupština Gradske opštine Kostolac iznosi 45,14 %.
– Izvršenje budžeta direktnog korisnika Organ Uprave Gradske opštine Kostolac iznosi 42,94 % i to:
Uprava Gradske opštine Kostolac – izvršenje iznosi 42,53 %

Mesne zajednice – izvršenje iznosi 61,13 % i to posmatrano po mesnim zajednicama:

Selo Kostolac – 68,02 %
Petka – 78,97 %
Ostrovo 64,43 %
Klenovnik – 44,75 %
Kulturno – sportski centar „Kostolac“ – 41,17 %.

KOMENTARIŠI