U saradnji sa Centrom za socijalni rad Požarevac i Kučevo, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Ćuprija održao je obuku za hranitelje sa teritorije Braničevskog okruga.

Edukacija je održana u prostorijama Skupštine grada Požarevca. U grupi hranitelja koji su pohađali obuku bilo je 8 hraniteljskih porodica sa teritorije Požarevca i 4 hraniteljskih porodica sa teritorije Kučeva. Obuka je rađena po programu „Sigurnim korakom do hraniteljstva“ koji polaznicima služi kao početna podrška u bavljenju hraniteljstvom i daje im mogućnost samoprocene da se nađu u ulozi hranitelja.

Foto: Urban city

Obuka predstavlja i deo procene hraniteljskih porodica i daje trenerima mogućnost da kroz izradu 11 radionica uvide motivaciju, mogućnosti i stavove ovih kandidata, takođe pruža priliku za uspostavljanje adekvatnije saradnje sa kandidatima.

Program se sastoji od tema koje su od suštinske važnosti za kvalitetno bavljanje hraniteljstvom, dinamične su i maksimalno aktiviraju članove grupe.

Foto: Urban city

Nakon završene obuke slede procene trenera o svakoj porodici pojedinačno koje se u ovom slučaju pridružuju početnim procenama Centara za socijalni rad, nakon čega će Centri doneti konačnu odluku o podobnosti svake hraniteljske porodice.

Foto: Urban city

Na teritoriji Braničevskog okruga u istom vremenskom periodu organizovana je obuka i u Petrovcu na Mlavi gde prisustvuju hranitelji sa teritorije Žabara, Žagubice i Petrovca.

Foto: Urban city

KOMENTARIŠI