Sertifikati za hraniteljeske porodice sa teritorije Braničevskog okruga

Sertifikati za hraniteljeske porodice sa teritorije Braničevskog okruga

Obuka je rađena po programu „Sigurnim korakom do hraniteljstva“ koji polaznicima služi kao početna podrška u bavljenju hraniteljstvom i daje im mogućnost samoprocene da se nađu u ulozi hranitelja.

Foto: Urban city

U saradnji sa Centrom za socijalni rad Požarevac i Kučevo, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Ćuprija održao je obuku za hranitelje sa teritorije Braničevskog okruga.

Edukacija je održana u prostorijama Skupštine grada Požarevca. U grupi hranitelja koji su pohađali obuku bilo je 8 hraniteljskih porodica sa teritorije Požarevca i 4 hraniteljskih porodica sa teritorije Kučeva. Obuka je rađena po programu „Sigurnim korakom do hraniteljstva“ koji polaznicima služi kao početna podrška u bavljenju hraniteljstvom i daje im mogućnost samoprocene da se nađu u ulozi hranitelja.

Foto: Urban city

Obuka predstavlja i deo procene hraniteljskih porodica i daje trenerima mogućnost da kroz izradu 11 radionica uvide motivaciju, mogućnosti i stavove ovih kandidata, takođe pruža priliku za uspostavljanje adekvatnije saradnje sa kandidatima.

Program se sastoji od tema koje su od suštinske važnosti za kvalitetno bavljanje hraniteljstvom, dinamične su i maksimalno aktiviraju članove grupe.

Foto: Urban city

Nakon završene obuke slede procene trenera o svakoj porodici pojedinačno koje se u ovom slučaju pridružuju početnim procenama Centara za socijalni rad, nakon čega će Centri doneti konačnu odluku o podobnosti svake hraniteljske porodice.

Foto: Urban city

Na teritoriji Braničevskog okruga u istom vremenskom periodu organizovana je obuka i u Petrovcu na Mlavi gde prisustvuju hranitelji sa teritorije Žabara, Žagubice i Petrovca.

Foto: Urban city

KOMENTARIŠI