Sistematskom deratizacijom biće obuhvaćeno sledeće:

  • gradska domaćinstva
  • stambeni objekti
  • kanal reke mlave
  • seoska domaćinstva
  • centralna deponija
  • seoska deponija
  • divlje deponije
  • šahtovi fekalnih kanalizacija
  • gradska groblja
  • seoska groblja

Naglašavamo da je akcija sprovođenja sistematske deratizacije besplatna.
u cilju uspešnosti akcije sistematske deratizacije neophodno je da i sva pravna lica sprovedu akciju deratizacije u navedenom periodu.

Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama zavod za DDD „Visan“ i pruže neophodno razumevanje i saradnju.

U slučaju nastanka bilo kakvih problema u toku sprovođenja akcije sve neophodne informacije mogu se dobiti na sledećem telefonu:

– 064/8187047 ( gđa Stefanović Mirjana )

O svim aktivnostima na vreme ćemo pružiti preciznija obaveštenja.

Zavod za DDD „Visan“- Beograd – Zemun

 

KOMENTARIŠI