Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

„Srbijavode” nisu slale opomene, niti su donosile rešenja za odlaganje plaćanja dugovana naknade, navodi se u izveštaju.

Javna vodoprivredna preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine” nisu naplatila od obveznika dospele naknade za odvodnjavanje u iznosu od oko 10 milijardi dinara zbog njihove neefikasnosti, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI). Firme su na ime ove naknade od 2017. do 2020. uplatile 4,6 milijardi dinara, a prema rešenjima trebalo je da plate 4,8 milijardi dinara. Građani su uplatili 5,7 milijardi dinara, a trebalo je 8,5 milijardi.

Pomenuta preduzeća su pre pet godina preuzela nadležnost obračuna i zaduženja za 1,1 milion građana. Najveći broj obveznika, oko 70 odsto nalazi se na području Vojvodine. Primetan je porast potraživanja, za oko 43 odsto u odnosu na 2017. Samo potraživanja od lokalnih samouprava iznose 1,6 milijardi dinara, od čega su 42 odsto kamate. U izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja efikasnost naplate naknade za odvodnjavanje navodi se da evidencije koje se vode o obveznicima ne sadrže ažurne i potpune podatke što onemogućava efikasnu naplatu naknade za odvodnjavanje.

Revizori su ustanovili da javna vodoprivredna preduzeća utvrđuju naknadu za odvodnjavanje i obveznicima sa područja na kojima je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije za koje ne postoji obaveza plaćanja za odvodnjavanje.

– Blagovremeno utvrđivanje naknade za odvodnjavanje i odlučivanje o žalbama obveznika doprinelo bi efikasnijoj naplati. Od 2015. zaposleni u Službi za naknade primenjivali su interni akt koji nije ažuriran u skladu sa Zakonom o naknadama koji je počeo da se primenjuje od 2019. „Vode Vojvodine” nisu donele interna akta kojim bi uredili postupak utvrđivanja i naplate za odvodnjavanje. To dovodi do toga da zaposleni koji obavljaju poverene poslove nemaju unapred uređeno u kom trenutku se utvrđuje naknada za odvodnjavanje, kada i kako se kontrolišu rešenja, kada se dostavljaju rešenja obveznicima naknade, kako postupati u situacijama dospele, a nenaplaćene naknade, kako postupati po žalbama izjavljenim protiv rešenja – navode iz DRI.

Za period revizije, „Srbijavode” su utvrdile naknadu obveznicima osam meseci nakon pribavljanja podataka od nadležnih organa, iako je internim aktom predviđen rok od 30 dana. Nadalje, oko 380.000 rešenja, kojim je utvrđena naknada za odvodnjavanje istovremeno za dve godine (2019. i 2020), poslato je obveznicima naknade krajem 2020. ili početkom 2021, od kojih je čak 24 odsto ostalo neuručeno obveznicima naknade – fizičkim licima.

Izostanak slanja opomena dužnicima kao i izostanak pokretanja postupaka za prinudnu naplatu potraživanja, uticale su na povećanje iznosa nenaplaćenih potraživanja i rizika od apsolutne zastarelosti i nemogućnosti naplate sudskim postupkom.

„Srbijavode” nisu uopšte slale opomene, niti su potpisivale sporazume sa obveznikom naknade, odnosno donosile rešenja za odlaganje plaćanja dugovana naknade. „Vode Vojvodine” nisu slale opomene redovno i svim dužnicima, kako bi se naplatila potraživanja ili stvorili preduslovi za odlaganje plaćanja dugovanja, odnosno plaćanja na rate i prinudnu naplatu potraživanja. „Srbijavode” nisu uopšte pokretale sudski postupak za naplatu dospelih a nenaplaćenih naknada za odvodnjavanje, dok su „Vode Vojvodine” u revidiranom periodu samo od jednog obveznika naknade (pravno lice) naplatile potraživanja kroz sudski postupak.

– Navedeno dovodi do trenda povećanja nenaplaćenih potraživanja i znatnog učešća potraživanja od obveznika naknade – fizičkih lica. Posebno treba istaći da je jedan od uzroka neadekvatnog funkcionisanja postojećih sistema za odvodnjavanje nedostatak sredstava potrebnih za održavanje istih – zaključuju revizori i navode čitav set preporuka kako da se poboljša naplata.

Za sisteme za odvodnjavanje na teritoriji Srbije koje održavaju „Srbijavode”, za redovno i investiciono održavanje potrebne su dve milijarde dinara godišnje.

– Realizovana sredstva za ove namene bila su 27 odsto normiranih u 2019. i 22 procenta normiranih sredstava u 2020. Naplaćeno od naknade za odvodnjavanje je 449.000 dinara u 2019. i 221.000 dinara u 2020, što je manje od realizovanih sredstava za održavanje sistema za odvodnjavanje – napominju iz DRI.

Za sisteme za odvodnjavanje na teritoriji Vojvodine, koje održavaju „Vode Vojvodine”, potrebna sredstva po normativima za redovno i investiciono održavanje su četiri milijarde dinara godišnje.

– Realizovano je 42 odsto sredstava od potrebnog obima redovnog i investicionog održavanja sistema za odvodnjavanje. Međutim, u 2020. situacija se malo poboljšala pa je uloženo 47 odsto potrebnih sredstva po normativu za održavanje sistema za odvodnjavanje. Ukupna naplaćena sredstva od naknade za odvodnjavanje u 2019. godini su 2,1 milijarda dinara, a u 2020. godini 2,5 milijardi – naglašavaju iz DRI.

KOMENTARIŠI